fbpx

Y Nadolig yw adeg fwyaf hudol y flwyddyn, ac mae’r Cwadrant yn benderfynol o roi Nadolig a hanner i chi eleni!

Mae prif ganolfan siopa Abertawe’n falch o fod yn gartref i siopau cenedlaethol ac annibynnol sy’n llawn anrhegion i gyffroi unrhyw un sy’n eu hagor ar fore Nadolig.

Mwy o wybodaeth a quadrantshopping.co.uk

Yn newydd ar gyfer Nadolig 2021

Yn ogystal â’i 30 o siopau presennol, sy’n cynnwys Pandora, Schuh, Clogau a Boots; mae’r ganolfan wedi croesawu rhagor o enwau newydd yn ddiweddar – yn barod ar gyfer y Nadolig.

  • The Entertainer: Mae hoff siop deganau’r genedl wedi cyrraedd canol Abertawe. Mae’n llawn dop o deganau fel LOL Dolls, Marvel a DC, Paw Patrol, Sylvanian Families, Vtech a llawer mwy.
  • The Clothing Culture: Mae’r siop hon yn gwerthu brandiau o safon fel Weekend Offender, Lacoste a threnyrs Supreme arbennig ni allwch eu prynu yn unman arall yn Abertawe.
  • Rugby Heaven / Moti: Y siop berffaith i’r rheini sy’n dwlu ar rygbi a rhedeg. Gallwch ddod o hyd i frandiau enwog fel Canterbury, WU ac Under Armour yn Rugby Heaven, ac mae Moti yn gwerthu brandiau rhedeg arbenigol fel Hoka, Saucoyny a Brooks. Hefyd, mae labordy Shoe Fit Moti yn darparu’r unig wasanaeth dadansoddi cerddediad i gwsmeriaid Abertawe.

Digwyddiadau yn y Cwadrant y Nadolig hwn

Yn ogystal â bod yn lle gwych i wneud eich siopa, bydd llawer o ddigwyddiadau yn y Cwadrant y Nadolig hwn hefyd, sy’n sicr o’ch helpu i deimlo hwyl yr ŵyl cyn 25 Rhagfyr.

Coblyn Enfawr ar y Silff

Bydd Quin, Coblyn y Cwadrant, yn cuddio yn y lleoliad drwy gydol mis Rhagfyr. Mae’n goblyn direidus sy’n archwilio’r ganolfan gyda’r hwyr ac yn cuddio yn y siopau yn ystod y dydd. A fyddwch chi’n ei weld?

Cofiwch gadw llygad ar gyfryngau cymdeithasol drwy gydol y mis hefyd i gymryd rhan mewn cystadlaethau  arbennig Ennill gyda Quin.

 

Cyngherddau dros dro ar gyfer y Nadolig

Gallwch ddisgwyl perfformiadau cerddorol Nadoligaidd arbennig bob dydd Sadwrn rhwng 20 Tachwedd ac 18 Rhagfyr.

Bydd corau cymysg, corau meibion, bandiau pres a llawer mwy yn eich diddanu gyda’u carolau Nadolig a’u caneuon Nadolig poblogaidd wrth i chi wneud eich siopa dydd Sadwrn yn y Cwadrant. Caiff y perfformiadau eu cyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cwadrant.

Apêl y Nadolig Mr X

Bydd dau fan cyfrannu at Mr X yn dychwelyd i’r Cwadrant eleni – bydd un ohonynt ar y llawr gwaelod ger Krispy Kreme a’r llall ar y llawr cyntaf, ger y toiledau i gwsmeriaid. Dyma’ch cyfle i brynu anrheg ychwanegol y Nadolig hwn i sicrhau nad oes unrhyw blentyn heb anrheg ar fore dydd Nadolig.

Mwy o wybodaeth a quadrantshopping.co.uk