Abertawe Wledig

Abertawe Wledig

Felly, yn ôl pob sôn, mae mwy i Fae Abertawe na’r ddinas, y Mwmbwls a Gŵyr. Mae’r hwyl yn parhau!

Mae digon o swyn yn llonyddwch cefn gwlad Abertawe wledig. Mae Mawr a Dyffryn Lliw ymysg y ffefrynnau. Mae Mawr yn un o’r cymunedau hynaf yng Nghymru ac mae’n cynnig ardaloedd diddorol iawn i’w harchwilio (hyd yn oed os taw ni sy’n dweud hynny!)

Lliw Valley Reservoir - Rural Swansea

Bydd llawer o deithiau cerdded tawel yn eich croesawu, p’un ai’n daith gerdded fer neu’n daith gerdded hwy o amgylch Cronfa Ddŵr Lliw. . Gallwch werthfawrogi byd natur a chwilio am adar a bywyd gwyllt gwych hefyd. Ewch i Goed Cwm Penllergaer i ganfod y rhaeadr – ond pwyllwch – efallai na fyddwch am adael. Dyluniwyd y tirluniau yn y coetir hwn ddechrau’r 19eg ganrif gan berchennog tir lleol ac maen nhw’n cael eu hadfer i’w gogoniant blaenorol ar hyn o bryd.

Mawr - Rural Swansea

Os ydych yn barod am her, gwisgwch eich esgidiau cerdded a dringo i Benlle’r Castell. . HDyma’r pwynt uchaf yn Abertawe, mae’n dipyn o olygfa. Dylech chi ddod â chamera hefyd! O’r man hwn, gallwch ddechrau cerdded Ffordd Gŵyr, llwybr cerdded 35 milltir ar draws y penrhyn o’r dwyrain i’r gorllewin.

Os nad ydych chi’n hoffi cerdded, cyfnewidiwch eich esgidiau cerdded am olwynion a dilynwch y Llwybrau Beicio Cenedlaethol trwy’r ardal – dyna ffordd wych o archwilio! Mae Abertawe wledig yn bell o sŵn a phrysurdeb y ddinas, a dyna’r peth gwych amdani. Dihangwch i gefn gwlad os oes angen tawelwch arnoch chi.

Cycling in the Lliw Valley - Rural Swansea

Pethau i’w gwneud a lleoedd i aros:

 

Mwy am Abertawe wledig:

Ydy cefn gwlad yn eich galw? Mae’n gallu anfon e-byst nawr hefyd! O bryd i’w gilydd, rydyn ni’n anfon e-byst gyda gwybodaeth i ymwelwyr a’r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf. Os ydych chi’n awyddus i gael y newyddion diweddaraf, rhowch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost yn y ffurflen isod.

 

  • Please tick the box below to indicate that you have read and agree to with our privacy policy

Archwilio Cyrchfannau

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.