Chwilio Chwedlau

Live The LegendMae’ch anturiaeth fythgofiadwy’n dechrau yma…

 
Mae gan Fae Abertawe hanes cyfoethog a gafaelgar. O gartrefi cynhanes ein hynafiaid a fu’n byw mewn ogofâu i gestyll canoloesol, llongddrylliadau dirgel a straeon am smyglwyr; gellir cael mewnwelediad i orffennol hynod ddiddorol yr ardal ym mhob man. Amgueddfa Abertawe (amgueddfa hynaf Cymru), Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sy’n gwbl ryngweithiol, Maen Ceti a Chastell Ystumllwynarth gyda’i olygfeydd trawiadol dros Fae Abertawe … dyma rai yn unig o atyniadau hanesyddol mwyaf swynol Cymru a Phrydain. #ChwilioChwedlau
 

Gwyliwch ein Fideo

 

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.