Cerdded a beicio

 

Cerdded a Beicio ym Mae Abertawe

 
Mae cerdded a beicio ymysg y ffyrdd gorau o ddod i adnabod Bae Abertawe. Mae’r arfordir a’r wlad ar flaenau eich bysedd (neu fysedd eich traed) a dyma ambell ffordd wych o fynd i archwilio!

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe yn cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd, gan weld nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr.

Mewn gwirionedd, mae Rhosili hyfryd, ar bwynt mwyaf gorllewinol Gŵyr, yn un o’r ’10 o Deithiau Cerdded Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Telegraph ac un o’r ’20 o Deithiau Cerdded Gwledig Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Times.  
Ac wrth gwrs, nid yr arfordir yn unig sy’n bwysig. Mae gan fewndir Gŵyr dirwedd amrywiol anhygoel sy’n llawn fflora a ffawna na fyddwch am eu colli. Rhowch gynnig ar Lwybr Gŵyr am daith heriol ar draws y Penrhyn. Neu ewch i ‘Wlad y Sgydau’ gwyrdd yng Nghwm Nedd, i’r dwyrain o Abertawe, i weld golygfeydd cwbl wahanol.
Archwiliwch ardaloedd gwledig Abertawe, ei chamlesi a’i chwm yn traveladventures.wales.

Angen rhywle i aros?

 
Dyma restr ddefnyddiol o leoedd i aros ger ein prif lwybrau sy’n berffaith i gerddwyr a beicwyr.


 

Arweiniadau Cerdded am ddim Llwybrau Cerdded
Gwybodaeth Ddefnyddiol Oriel Luniau

 


 

Ap Cerdded Dyma Gŵyr

 
Mae Gŵyr yn ardal llawn hanes, harddwch ac amrywiaeth rhyfeddol. Bydd yr ap difyr a rhyngweithiol hwn, a ddatblygwyd gan bartneriaeth Tirwedd Gŵyr ac a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn eich helpu i archwilio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain a dysgu am ei threftadaeth naturiol, ei harchaeoleg a’i hanes diwylliannol llai adnabyddus, ynghyd â thraddodiadau ac arferion y gorffennol.
 
iTunes
 
Google Play

 


 

Cerflun ar yr Arfordir – Y Mwmbwls i Rosili ar hyd Llwybr Arfordir Gŵyr


Gan ddangos gwaith celf cyfoes o Gymru mewn ffordd gyffrous ac ysbrydoledig, dewch i weld y 5 cerflun sy’n seiliedig ar thema Blwyddyn y Môr Cymru wrth i chi ddilyn Llwybr Arfordir Gŵyr rhwng y Mwmbwls a Rhosili.

Mwy o gwybodaeth >>

Map Llwybr Cerfluniau ar yr Arfordir

 


 

Beicio

 

Fel rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Lôn Geltaidd y Gorllewin, mae Bae Abertawe’n cynnig amrywiaeth o lwybrau beicio a beicio mynydd heb draffig.

Mae Abertawe’n ddelfrydol ar gyfer beicio ac yn darparu stondinau beiciau diogel ar draws canol y ddinas. Lawrlwythwch y map parcio beiciau yma..

Am fwy o wybodaeth am feicio yn Abertawe ewch i dudalen feicio’r cyngor yn: www.abertawe.gov.uk/beicio

Er mwyn llogi beiciau i’r anabl, ewch i www.bikeabilitywales.org.uk/.

Os ydych yn chwilio am antur, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Pharc Coedwig Afan, a ddisgrifiwyd fel un o’r ‘10 Lle Gorau i Feicio’ yn y byd gan gylchgrawn Mountain Bike Rider ac yn y 10 lle gorau ar gyfer ‘Gwyliau Beicio’r DU’ gan gylchgrawn Mountain Biking UK. Mae llwybrau beicio mynydd y parc i gyd yn cynnwys disgyniadau un-llwybr heriol, dringfeydd mawr a golygfeydd godidog dros gymoedd de Cymru.
 
Mwy am Feicio >>

 


 

Llwybr Beicio’r Chwedlau (de-orllewin Cymru)

 
Mae’r daith feicio hudol hon o gwmpas Abertawe’n cynnwys bardd enwog, ci oedd yn achub bywydau, caer ganoloesol ac amgueddfeydd enwog. Gan ddechrau ger glannau enwog Bae Abertawe a gorffen ger pont Llwchwr, mae’r rhan hon o Lwybr Beicio’r Chwedlau’n cynnwys Marina a Glannau Abertawe, Parc Gwledig Dyffryn Clun a Chasllwchwr.
 
Beicio Llwybr y Chwedlau >>

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.