fbpx
Barod Amdani
Mwy o wybodaeth

Cerdded a Beicio ym Mae Abertawe

Mae cerdded a beicio ymysg y ffyrdd gorau o ddod i adnabod Bae Abertawe. Mae’r arfordir a’r wlad ar flaenau eich bysedd (neu fysedd eich traed) a dyma ambell ffordd wych o fynd i archwilio!

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe yn cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd, gan weld nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr.

Mewn gwirionedd, mae Rhosili hyfryd, ar bwynt mwyaf gorllewinol Gŵyr, yn un o’r ’10 o Deithiau Cerdded Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Telegraph ac un o’r ’20 o Deithiau Cerdded Gwledig Gorau ym Mhrydain’ yn ôl y Times.
Ac wrth gwrs, nid yr arfordir yn unig sy’n bwysig. Mae gan fewndir Gŵyr dirwedd amrywiol anhygoel sy’n llawn fflora a ffawna na fyddwch am eu colli. Rhowch gynnig ar Lwybr Gŵyr am daith heriol ar draws y Penrhyn. Neu ewch i ‘Wlad y Sgydau’ gwyrdd yng Nghwm Nedd, i’r dwyrain o Abertawe, i weld golygfeydd cwbl wahanol.
Archwiliwch ardaloedd gwledig Abertawe, ei chamlesi a’i chwm yn traveladventures.wales.