Blog

Dyma restr o'n pum lle gorau i chi ofyn y cwestiwn.

Mae Bae Abertawe yn lle perffaith i gael picnic ac mae rhai o’r golygfeydd byd-enwog hyn hefyd yn darparu cefndir […]

>
Walking

Teithiau Darganfod… sut i aros yn agos at eich cartref a dianc rhag popeth

Beth ydych yn hoffi ei wneud pan fyddwch ar eich gwyliau?  Os rydych am fwynhau awyr iach, yna bydd ein […]

>
Welsh Dragon on the beach

Croeso i Dydd Gwyl Dewi Sant yn Bae Abertawe!

Penwythnos Cymreig gyda cherddoriaeth, bwyd ac adloniant er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Bae Abertawe. Dathlwch y gorau sydd […]

>
Captain Jack

Yn galw ar bob anturiwr bach – dewch i ddarganfod ein hanes môr-ladrata!

Mae hanner tymor mis Chwefror eisoes wedi cyrraedd ac mae’n hen bryd i chi gael egwyl ar ôl gaeaf hir.  […]

>
Valentines Day Couple - Three Cliffs Bay Swansea

Dewch i gwtsio ym Mae Abertawe ar Ddydd San Ffolant

Ydych chi’n ei deimlo? Mae cariad o’n cwmpas. Wrth i ni ffarwelio â mis Ionawr (o’r diwedd), mae’n bryd i […]

>

Chwaraewyr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe’n taclo Dydd Llun Diflas â ioga mewn llecyn hardd yng Nghymru

On Blue Monday (21 January), Swansea City AFC players — Joe Rodon, Connor Roberts, Dan James and Declan John — […]

>
MicroGap Montage

10 o'r syniadau gorau ar gyfer eich cyfnod o brofiadau blwyddyn allan ym Mae Abertawe!

Oeddech chi’n credu bod yn rhaid i chi gynilio’r ceiniogau hynny, teithio ar awyren a mynd dramor ar gyfer blwyddyn […]

>
Rhossili Walkers

Y 5 Taith Gerdded Orau ar Ŵyl San Steffan

Diwrnod o fwyta a dathlu i’r teulu yw Dydd Nadolig – fel y dylai hi fod – ond erbyn dydd […]

>
Winterland

Cyfri'r Dyddiau Tan y Nadolig

Mae gennym bron wythnos o hwyl yr ŵyl cyn y bydd y sled fawr yn dod i’r dre – felly […]

>
Festive Swansea Events

Digwyddiadau'r Nadolig ym Mae Abertawe

Mae’r Nadolig yn nesáu, felly mae’n hen bryd i ni ddweud wrthych pa ddigwyddiadau cyffrous sydd ar y gweill gennym […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 14
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.