Blog

Y 5 llun gorau a fydd yn gwneud i chi gwympo mewn cariad â phenrhyn Gŵyr!

Os ydych chi erioed wedi bod i benrhyn Gŵyr, mae’n siŵr eich bod eisoes wedi cwympo mewn cariad â’r lle. […]

>
Mumbles Prom

Lleoedd gorau i fwyta yn yr awyr agored ym Mae Abertawe!

Mae’r gwyliau haf wedi dod i ben, ond mae’n ddigon cynnes o hyd i fwynhau nosweithiau’r hydref gyda phryd o […]

>
worms head

Ymlaciwch yr hydref hwn

Bae Abertawe yw’r lle perffaith i ymlacio ar ddiwrnodau cynnes a nosweithiau oerach yr hydref. Dewch i fwynhau ein fideo […]

>
rhossili bay

Cynlluniwch eich penwythnos Gŵyl y Banc perffaith!

Mae’n debyg y bydd y tywydd yn braf y penwythnos hwn, felly os nad ydych eisoes wedi trefnu’ch Gŵyl y […]

>
Surfing on Gower

7 niwrnod, 7 traeth

Hwre!!! Mae’n wyliau haf o’r diwedd! Ac yn ysbryd yr haf rydym yn dathlu drwy ddewis 7 o’n traethau hyfryd i […]

>
caswell bay

Bae Abertawe: Y Rhestr Arbennig

Rydym wedi dewis chwe pheth unigryw y gallwch chi eu gwneud ym Mae Abertawe’n unig!   Cymerwch gip ar Ardal […]

>
Picnic Spots

Wythnos Genedlaethol Y Picnic hapus oddi wrth Fae Abertawe!

Rydym wedi llunio arweiniad cyflym i gael picnic yn Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr. Os ydych chi’n bwriadu cael picnic […]

>
Swansea events

Ydy #DiwrnodCerddoriaethYByd yn gwneud i chi'n deimlo'n dda?

Rydym yn cynnal llawer o ddigwyddiadau cerddorol ym Mae Abertawe dros yr wythnosau nesaf, dewch i weld pa mor wych […]

>
Surfer

Mae pawb yn dweud ei bod hi'n anodd prynu anrheg i'w tad - ond dim mwyach!

Pa ffordd well o dreulio Sul y Tadau na mwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd. Dyma rai syniadau i’ch helpu i […]

>
Llangennith Surfers

Dewch i Ddarganfod Gwefrau Gwych!

Hoffech chi fwynhau gwefrau gwych yr haf hwn? Dewch i Fae Abertawe i gael awyr iach, milltiroedd o arfordir a’r […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 16
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.