Blog
Surfing

Hŵre, mae'n hanner tymor!

Paratowch at yr haf a mwynhewch wyliau’r hanner tymor ym Mae Abertawe!                 […]

>

Deg Danteithfwyd ym Mae Abertawe!

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol Bwyta Beth Bynnag! Dyma ein rhestr o Ddeg Danteithfwyd ym Mae Abertawe er mwyn tynnu dŵr o’ch […]

>
Coastal walking

Cerdded am Les

  Mae arogl yr haf yn yr awyr ac mae’n amser gwych o’r flwyddyn i roi eich esgidiau cerdded ymlaen […]

>
BBC Proms in the Park returns to Swansea

Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi

Mae Proms yn y Parc y BBC yn dychwelyd i Barc Singleton, Abertawe eleni, nos Sadwrn 14 Medi fel rhan […]

>

Mae'r gaeaf wedi.....dod i ben

Mae’r gaeaf wedi dod i ben….o’r diwedd! Mae gatiau’r castell unwaith eto ar agor i groesawu cân a sirioldeb yr […]

>
Swansea Bay Easter Holiday Essentials

Hanfodion Pasg Bae Abertawe

Ydych chi’n chwilio am wyliau dros y Pasg? Does dim angen edrych ymhellach! I’ch helpu i wneud yn fawr o’ch […]

>

Dyma restr o'n pum lle gorau i chi ofyn y cwestiwn.

Mae Bae Abertawe yn lle perffaith i gael picnic ac mae rhai o’r golygfeydd byd-enwog hyn hefyd yn darparu cefndir […]

>
Walking

Teithiau Darganfod… sut i aros yn agos at eich cartref a dianc rhag popeth

Beth ydych yn hoffi ei wneud pan fyddwch ar eich gwyliau?  Os rydych am fwynhau awyr iach, yna bydd ein […]

>
Welsh Dragon on the beach

Croeso i Dydd Gwyl Dewi Sant yn Bae Abertawe!

Penwythnos Cymreig gyda cherddoriaeth, bwyd ac adloniant er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Bae Abertawe. Dathlwch y gorau sydd […]

>
Captain Jack

Yn galw ar bob anturiwr bach – dewch i ddarganfod ein hanes môr-ladrata!

Mae hanner tymor mis Chwefror eisoes wedi cyrraedd ac mae’n hen bryd i chi gael egwyl ar ôl gaeaf hir.  […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 14
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.