Blog
Picnic Spots

Wythnos Genedlaethol Y Picnic hapus oddi wrth Fae Abertawe!

Rydym wedi llunio arweiniad cyflym i gael picnic yn Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr. Os ydych chi’n bwriadu cael picnic […]

>
Swansea events

Ydy #DiwrnodCerddoriaethYByd yn gwneud i chi'n deimlo'n dda?

Rydym yn cynnal llawer o ddigwyddiadau cerddorol ym Mae Abertawe dros yr wythnosau nesaf, dewch i weld pa mor wych […]

>
Surfer

Mae pawb yn dweud ei bod hi'n anodd prynu anrheg i'w tad - ond dim mwyach!

Pa ffordd well o dreulio Sul y Tadau na mwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd. Dyma rai syniadau i’ch helpu i […]

>
Llangennith Surfers

Dewch i Ddarganfod Gwefrau Gwych!

Hoffech chi fwynhau gwefrau gwych yr haf hwn? Dewch i Fae Abertawe i gael awyr iach, milltiroedd o arfordir a’r […]

>
Rock pooling

Y 5 peth gorau i'w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!

Y 5 peth gorau i’w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!   1. Archwilio pyllau trai Ffordd berffaith […]

>
Surfing

Hŵre, mae'n hanner tymor!

Paratowch at yr haf a mwynhewch wyliau’r hanner tymor ym Mae Abertawe!                 […]

>

Deg Danteithfwyd ym Mae Abertawe!

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol Bwyta Beth Bynnag! Dyma ein rhestr o Ddeg Danteithfwyd ym Mae Abertawe er mwyn tynnu dŵr o’ch […]

>
Coastal walking

Cerdded am Les

  Mae arogl yr haf yn yr awyr ac mae’n amser gwych o’r flwyddyn i roi eich esgidiau cerdded ymlaen […]

>
BBC Proms in the Park returns to Swansea

Proms yn y Parc y BBC yn dychweld yn Abertawe ym mis Medi

Mae Proms yn y Parc y BBC yn dychwelyd i Barc Singleton, Abertawe eleni, nos Sadwrn 14 Medi fel rhan […]

>

Mae'r gaeaf wedi.....dod i ben

Mae’r gaeaf wedi dod i ben….o’r diwedd! Mae gatiau’r castell unwaith eto ar agor i groesawu cân a sirioldeb yr […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 15
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.