Dylan Thomas
caswell bay

Bae Abertawe: Y Rhestr Arbennig

Rydym wedi dewis chwe pheth unigryw y gallwch chi eu gwneud ym Mae Abertawe’n unig!   Cymerwch gip ar Ardal […]

>
Dylan Thomas

Anrheg canmlwyddiant cynnar i Dylan Thomas

Mae Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe wedi bod ymysg y lleoedd gorau yn y byd i ddysgu am fywyd a […]

>

Dylan yn denu'r byd i Abertawe yn 2014

Mae pobl o Tsieina, Awstria a’r Ffindir ymhlith y dorf ryngwladol sydd eisoes wedi ymweld ag arddangosfa barhaol Abertawe am […]

>

Digwyddiadau canmlwyddiant Dylan yn atgyfnerthu statws diwylliannol Abertawe

Yn ôl Cyngor Abertawe, bydd digwyddiadau arbennig y flwyddyn nesaf i ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas yn dangos mai Bae Abertawe […]

>

Pobl o bedwar ban byd yn ymweld ag Abertawe ar gyfer Gwyl Dylan Thomas

Roedd pobl o Frasil ac America ymhlith yr ymwelwyr o bob cwr o’r byd a heidiodd i benwythnos agoriadol Gwyl […]

>

Lansio Gwyl Dylan Thomas ddydd Sadwrn

Mae gohebwyr pêl-droed enwog, nofelwyr o safon ryngwladol a Daleks o Doctor Who ymysg nodweddion Gwyl Dylan Thomas eleni. Dylan […]

>

Clasuron teledu ac awduron gwych i fod yn rhan o wyl Dylan Thomas

Bydd nodweddion rhai o’r rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd o’r degawd diwethaf a’r tu hwnt yn rhan o wyl Dylan Thomas […]

>

Under Milk Wood yn cael ei pherfforio yn hoff barc Dylan

Byddwn yn dathlu 60 mlynedd ers ysgrifennu Under Milk Wood mewn parc yn Abertawe a wnaeth ysbrydoli rhai o weithiau […]

>

Naws Abertawe'r 1930au yn cael ei ail-greu mewn ystafell de newydd yn y parc

Bydd ystafell de sy’n ail-greu ysbryd creadigol Abertawe’r 1930au yn agor cyn bo hir ym Mharc Cwmdoncyn y ddinas Cwmdonkin […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 1
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.