Y Mwmbwls

Y Mwmbwls

Croeso i bentref clyd a chosmopolitanaidd y Mwmbwls. Dyma un o hoff fannau Dylan Thomas ac mae’n gartref i hufen iâ anhygoel hefyd.

 

Yn Borth i Benrhyn Gŵyr

Mae’r Mwmbwls yn nodi dechrau arfordir Penrhyn Gŵyr. Mae’n ardal hyfryd o Abertawe a, phan ewch yno, mae’n amlwg pam!

Mae digon o bethau i’w gwneud yn y Mwmbwls. Maen nhw’n dweud eich bod chi’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd, beth am ddysgu ychydig o bethau pan fyddwch chi’n ymweld? Amgylchynwch eich hunan yn hanes a thraddodiad yr ardal hon. Mae goleudy a adeiladwyd ym 1794 a Phier Fictoraidd. Mae Castell Ystumllwynarth hefyd yn werth ymweld ag ef, yn sefyll ar ben bryn gyda golygfeydd godidog dros y môr.

 

Therapi Manwerthu

Os ydych am fynd i siopa, bydd y Mwmbwls yn berffaith. Mae llawer o siopau moethus, bwtigau annibynnol ac orielau diddorol, lle gallwch roi trît i chi’ch hunan wrth ymweld â’r Mwmbwls! Dillad gan ddylunwyr, crefftau llaw neu hyd yn oed dillad syrffio, bydd rhywbeth yma i bawb.

Enjoying a drink in Swansea Bay

Mae’r Mwmbwls yn fan delfrydol os ydych chi am gael eich maldodi ac ymlacio hefyd. Dewch i ddianc ac ymlacio mewn un o’r salonau a sbâu arobryn, neu rhowch anrheg i rywun arbennig!

 

Bendigedig i Bobl sy’n Ymddiddori mewn Bwyd

Awydd bwyd? Ni fyddai’r un ymweliad â’r Mwmbwls yn gyflawn heb brofi rhai o fwydydd môr lleol yr ardal, yn syth o’r cwch pysgota, neu rai o’r bwydydd cartref gorau sydd ar gael – blasus iawn! Dewch i brynu rhai siocledi hyfryd wedi’u gwneud â llaw (rydych chi’n eu haeddu) neu rhowch gynnig ar hufen iâ byd-enwog y pentref, pa flas fyddwch chi’n ei ddewis?

Mumbles at night - Visit Swansea Bay

Mae amrywiaeth o ffyrdd o gyrraedd y Mwmbwls – mewn car, ar y bws, ar y beic (ar hyd y prom), ar drên bach Bae Abertawe (sy’n gweithredu yn ystod misoedd yr haf).

Cofiwch ddewis eich llety yn y Mwmbwls yn ddoeth. Ar ôl gwneud a gweld cymaint, bydd angen noson dda o gwsg arnoch chi!

Pethau i’w gwneud, lleoedd i aros:

Archwilio Cyrchfannau

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.