fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yr haf!
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Oystermouth Castle

Newyddion gwych - bydd Castell Ystumllwynarth yn ailagor ei gatiau ar gyfer teithiau tywys dros wyliau'r haf! Mae Castell Ystumllwynarth yn ailagor ar gyfer tymor 2022 o 2 Ebrill tan 30 Medi, gan gynnwys penwythnosau drwy gydol fis Hydref.

Make a booking

http://www.swansea.gov.uk/oystermouthcastle

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Oystermouth Castle

Oriau Agor
Ar agor bob dydd 1 Ebrill - 30 Medi
11am - 5pm (mynediad olaf 4.30pm)


Costau Mynediad
- Safonol £6
- Consesiynau £4
- PTL Abertawe £3
- Tocyn Teulu (2 oedolyn a 3 phlentyn) £18
- Tocyn Teulu (1 oedolyn a hyd at 3 o blant) £12
- Plant dan 5 oed am ddim
- Tocyn Tymor ar gael - holwch yn y castell

Castell Ystumllwynarth - Cynnig Mynediad am Ddim i Blentyn
Yn codi'r plant o'r ysgol? Yn chwilio am rywbeth rhad i'w wneud? Beth am ymweld â Chastell Ystumllwynarth?

Mae'n werth ymweld â Chastell Ystumllwynarth, sydd wedi bod yn edrych dros bentref y Mwmbwls ers canrifoedd, ar unrhyw adeg, ond ar ddiwrnodau'r wythnos yn ystod y tymor ysgol mae mynediad am ddim i blant ysgolion cynradd ar ôl 3pm.

Mae'r cynnig yn agored i bob plentyn sy'n mynd i ysgol gynradd yn ardal Cyngor Abertawe sy'n gwisgo gwisg ysgol ac sydd yng nghwmni oedolyn - £2 yn unig!

Cynnig ar ôl 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac ar gael yn ystod y tymor yn unig. Mynediad olaf am 4.15pm a'r gatiau'n cau am 5pm.

Lleolir Castell Ystumllwynarth ar ben y bryn yn y Mwmbwls gan gynnig golygfeydd trawiadol dros Fae Abertawe.

Mae dros 600 o gestyll yng Nghymru, ond does dim llawer â golygfa well na'r un yma!

Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r castell wedi bod yn destun gwaith cadwraeth i sicrhau bod y castell yn ddiogel ac yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Nawr gall y cyhoedd archwilio rhannau o'r castell sydd wedi bod yn gudd ers canrifoedd a dysgu am hanes cyffrous y castell.

Mae nodweddion yn cynnwys celf graffiti hynafol o'r 14eg ganrif a gall pobl ddod i archwilio'r ddrysfa ganoloesol o gromgelloedd dwfn a grisiau cudd a mwynhau golygfeydd gwych ar draws Bae Abertawe.

Oystermouth Castle
Cyfleusterau
Croeso i blant Croeso i deuluoedd Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Ar agor bob dydd 1 Ebrill - 30 Medi
11am - 5pm (mynediad olaf 4.30pm)

Cyswllt

Cyfeiriad post

Castle Avenue
Mumbles
Swansea
SA3 4BA

www.swansea.gov.uk/oystermouthcastle

Gwobrau

Achrediadau

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd