Abertawe

Abertawe

Abertawe yw Dinas Glannau Cymru. Mae’n sefyll ar 5 milltir o draeth Bae Abertawe ac yn lleoliad gwych i archwilio’r gorau sydd gan dde-orllewin Cymru i’w gynnig.

Mae canol dinas Abertawe’n ganolfan fywiog â thros 230 o siopau a marchnad wych sy’n gartref i bob math o ddanteithion lleol.

Singleton Park - Swansea

Mae llawer o leoedd i ymweld â nhw, gan gynnwys Canolfan Dylan Thomas, Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac enwi ychydig yn unig. Un o amgueddfeydd Abertawe yw un newyddaf Cymru a’r llall yw un hynaf Cymru – fe’i disgrifiwyd gan Dylan Thomas fel “museum that belongs in a museum”.

 

Cysgu, Bwyta, Archwilio, Ailadrodd

Mynd i’r awyr agored? Dewch i archwilio rhai o barciau a gerddi niferus Abertawe mae gan 5 ohonyn nhw Wobr y Faner Werdd (Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, Parc Victoria, Parc Cwmdoncyn a Pharc Brynmill) ac maent yn lleoedd gwych i fynd gyda’r teulu; ar ôl codi ychydig o ddanteithion blasus ym Marchnad Abertawe, ar gyfer picnic, wrth gwrs.

Swansea Marina at night

Os ydych yn chwilio am weithgareddau at bob tywydd, ewch draw i Gyfadeilad Hamdden yr LC gyda’i barc dŵr, lle chwarae meddal, waliau dringo a chanolfan ffitrwydd.

 

Bwriwch iddi

Mae Abertawe’n lle da i’r rhai sy’n dwlu ar fwyd hefyd. Mae bwyd at ddant pawb gydag amrywiaeth o frandiau enwog, bwytai annibynnol a bistros bwtîg. Wrthi’n trefnu pryd rhamantus neu ginio gyda’r teulu? Edrychwch ar rai o’r lleoedd gwych sydd gennym i fwyta ac yfed..

Swansea Bay beach

Gallwch gael cinio ar ben adeilad uchaf Cymru hyd yn oed â golygfeydd 360 gradd anhygoel, sy’n cynnwys ehangder 5 milltir traeth Bae Abertawe.

 

Archwilio Abertawe

Nod ein Map o Abertawe  yw’ch helpu i lywio canol y ddinas. P’un a ydych chi’n mynd i’r traeth neu’n chwilio am y siopau – byddwch chi’n gwybod eich bod chi’n mynd i’r cyfeiriad cywir.

LAWRLWYTHO MAP DINAS ABERTAWE

LAWRLWYTHO MAP DINAS ABERTAWE

Archwilio Cyrchfannau

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion