fbpx
Mae’n mynd i fod yn Nadolig a hanner!
Rhagor o wybodaeth

Abertawe

Share

Abertawe

Abertawe yw Dinas Glannau Cymru. Mae’n sefyll ar 5 milltir o draeth Bae Abertawe ac yn lleoliad gwych i archwilio’r gorau sydd gan dde-orllewin Cymru i’w gynnig.

Mae canol dinas Abertawe’n ganolfan fywiog â thros 230 o siopau a marchnad wych sy’n gartref i bob math o ddanteithion lleol.

Singleton Park - Swansea

Mae llawer o leoedd i ymweld â nhw, gan gynnwys Canolfan Dylan Thomas, Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac enwi ychydig yn unig. Un o amgueddfeydd Abertawe yw un newyddaf Cymru a’r llall yw un hynaf Cymru – fe’i disgrifiwyd gan Dylan Thomas fel “museum that belongs in a museum”.

 

Cysgu, Bwyta, Archwilio, Ailadrodd

Mynd i’r awyr agored? Dewch i archwilio rhai o barciau a gerddi niferus Abertawe mae gan 5 ohonyn nhw Wobr y Faner Werdd (Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, Parc Victoria, Parc Cwmdoncyn a Pharc Brynmill) ac maent yn lleoedd gwych i fynd gyda’r teulu; ar ôl codi ychydig o ddanteithion blasus ym Marchnad Abertawe, ar gyfer picnic, wrth gwrs.

Swansea Marina at night

Os ydych yn chwilio am weithgareddau at bob tywydd, ewch draw i Gyfadeilad Hamdden yr LC gyda’i barc dŵr, lle chwarae meddal, waliau dringo a chanolfan ffitrwydd.

 

Bwriwch iddi

Mae Abertawe’n lle da i’r rhai sy’n dwlu ar fwyd hefyd. Mae bwyd at ddant pawb gydag amrywiaeth o frandiau enwog, bwytai annibynnol a bistros bwtîg. Wrthi’n trefnu pryd rhamantus neu ginio gyda’r teulu? Edrychwch ar rai o’r lleoedd gwych sydd gennym i fwyta ac yfed..

Swansea Bay beach

Gallwch gael cinio ar ben adeilad uchaf Cymru hyd yn oed â golygfeydd 360 gradd anhygoel, sy’n cynnwys ehangder 5 milltir traeth Bae Abertawe.

 

Archwilio Abertawe

Nod ein Map o Abertawe  yw’ch helpu i lywio canol y ddinas. P’un a ydych chi’n mynd i’r traeth neu’n chwilio am y siopau – byddwch chi’n gwybod eich bod chi’n mynd i’r cyfeiriad cywir.

LAWRLWYTHO MAP DINAS ABERTAWE

LAWRLWYTHO MAP DINAS ABERTAWE

Archwilio Cyrchfannau