LC Swansea

Yr LC yw prif Barc Dŵr a Chyfadeilad Hamdden De Cymru, p'un a ydych am wneud chwaraeon, chwarae, syrffio a sblashio neu wella iechyd a ffitrwydd.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 466500 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

LC Swansea


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Twb poeth Pwll dan do Lifft Parcio ar y safle Restaurant / Café Cawodydd Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Cyfleusterau cyfarfod Sba Cludiant cyhoeddus tua 400m Toiled Hygyrch Visitor Information Point Groups Welcome


Yr LC yw prif Barc Dŵr a Chyfadeilad Hamdden Cymru, a'r atyniad mwyaf poblogaidd y mae'n rhaid talu i'w ddefnyddio yng Nghymru.

Mae parc dŵr mwyaf Cymru dan yr unto ; wal ddringo 30 tr, ardal chwarae 4 llawr â thema lan môr, neuadd chwaraeon ddwbl amlbwrpas, campfa fwyaf Cymru; y Sba@LC moethus ac efelychwr syrffio dan do cyntaf erioed Cymru - y Boardrider.

PARC DŴR

Gan gynnwys rhwydwaith cyffrous o byllau, reidiau a sleidiau, mae Parc Dŵr yr LC yn gartref i'r pwll tonnau poblogaidd a'r Masterblaster, sleid enwog yn null rheilffordd droellog sy'n saethu pobl ar gylch rwber i fyny ar ffrwd dŵr ac yna'n eu gadael i rym disgyrchiant!

Gallwch hefyd sleifio heibio'r seirff sy'n saethu dŵr i'r pwll tonnau a cherdded drwy wal o ddŵr i ddod o hyd i sleid mewn llosgfynydd! Mae afon ddiog y parc dŵr yn caniatáu i chi ymlacio wrth i'r cerrynt eich cludo i'r pwll tonnau, ac mae'r pwll rhyngweithiol yn berffaith i blant iau ynghyd â sleid fach, bwcedi dymchwel a ffynhonnau.

Ac mae mwy o sleidiau i'w cael gyda hyn i gyd hefyd! Mae'r sleid ddŵr a'r tiwb dŵr yn siŵr o gyffroi, ynghyd â'r trobwll a morlyn yr LC! Ac ni ddylid anghofio'r Boardrider - y cyntaf o'i fath yng Nghymru! Reid unigryw, ar don ddi-derfyn yr LC, sy'n sicr o fod yn wahanol i unrhyw beth rydych wedi'i brofi o'r blaen! Mae'r reid yng nghanol parc dŵr yr LC a gall pobl ddewis corff-fyrddio neu fentro ar syrffio go iawn. Bydd hyfforddwyr yn eich helpu i ddatblygu eich techneg a'ch cydbwysedd wrth i chi brofi gwefr y don ar yr un pryd – nid yw'r reid byth yr un peth yr eildro!

DRINGO

Mae gan ein wal ddringo 30 tr dros 20 llwybr gwahanol ar gyfer pob lefel o arbenigedd. Hefyd mae ein system belaio awtomatig newydd yn golygu y gallwch ddringo heb help (er y byddwn yno o hyd i gynnig help llaw!). Os ydych yn newydd i ddringo neu'n brofiadol, gallwn eich helpu i gyrraedd y brig, felly galwch heibio'r LC!

CHWARAE

Bydd ardal chwarae ryngweithiol yr LC sydd newydd ei hehangu yn difyrru'r plantos am oriau! Gyda chyfarpar synhwyraidd unigryw sy'n creu effeithiau arbennig, gall plant archwilio creaduriaid y dyfnderoedd heb wlychu hyd yn oed! Bydd y tŵr chwarae 4 llawr yn mynd â phlant trwy ddrysfa ddyfrllyd o sleidiau, pontydd a phyllau peli! Mae Chwarae'n berffaith i bob oed, yn enwedig plant iau nad ydynt yn ddigon tal ar gyfer ein sleidiau dŵr a'n wal ddringo!

Cyfeiriad post:
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3ST

Rhif ffôn:
# 01792 466500   

Cyfeiriad e-bost:
@ lcswansea.enquiries@freedom-leisure.co.uk

Gwefan:
W www.thelcswansea.com

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 5:30am - 10pm Mon - Fri, 7:30am - 9pm weekends.

Gwobrau

TripAdvisor Travellers Choice® 2013

TripAdvisor Travellers Choice® 2013

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Attraction (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Attraction (2014)

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

TripAdvisor Travellers Choice® 2015

TripAdvisor Travellers Choice® 2015

VAQAS Gold Accolade Award 2016

VAQAS Gold Accolade Award 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

TripAdvisor Travellers Choice® 2016

TripAdvisor Travellers Choice® 2016

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Visit Wales Gold Award 2018

Visit Wales Gold Award 2018

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.