fbpx
Mae IRONMAN 70.3 Abertawe yn dod...
Dydd Sul 14 Gorffennaf
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

LC Swansea

Yn dilyn y cyngor diweddar gan y llywodraeth, mae’r lleoliad hwn ar gau dros dro. Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Make a booking

01792 466500

http://www.thelcswansea.com

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

LC Swansea

Yr LC yw prif Barc Dŵr a Chyfadeilad Hamdden Cymru, a'r atyniad mwyaf poblogaidd y mae'n rhaid talu i'w ddefnyddio yng Nghymru.

Mae parc dŵr mwyaf Cymru dan yr unto ; wal ddringo 30 tr, ardal chwarae 4 llawr â thema lan môr, neuadd chwaraeon ddwbl amlbwrpas, campfa fwyaf Cymru; y Sba@LC moethus ac efelychwr syrffio dan do cyntaf erioed Cymru - y Boardrider.

PARC DŴR

Gan gynnwys rhwydwaith cyffrous o byllau, reidiau a sleidiau, mae Parc Dŵr yr LC yn gartref i'r pwll tonnau poblogaidd a'r Masterblaster, sleid enwog yn null rheilffordd droellog sy'n saethu pobl ar gylch rwber i fyny ar ffrwd dŵr ac yna'n eu gadael i rym disgyrchiant!

Gallwch hefyd sleifio heibio'r seirff sy'n saethu dŵr i'r pwll tonnau a cherdded drwy wal o ddŵr i ddod o hyd i sleid mewn llosgfynydd! Mae afon ddiog y parc dŵr yn caniatáu i chi ymlacio wrth i'r cerrynt eich cludo i'r pwll tonnau, ac mae'r pwll rhyngweithiol yn berffaith i blant iau ynghyd â sleid fach, bwcedi dymchwel a ffynhonnau.

Ac mae mwy o sleidiau i'w cael gyda hyn i gyd hefyd! Mae'r sleid ddŵr a'r tiwb dŵr yn siŵr o gyffroi, ynghyd â'r trobwll a morlyn yr LC! Ac ni ddylid anghofio'r Boardrider - y cyntaf o'i fath yng Nghymru! Reid unigryw, ar don ddi-derfyn yr LC, sy'n sicr o fod yn wahanol i unrhyw beth rydych wedi'i brofi o'r blaen! Mae'r reid yng nghanol parc dŵr yr LC a gall pobl ddewis corff-fyrddio neu fentro ar syrffio go iawn. Bydd hyfforddwyr yn eich helpu i ddatblygu eich techneg a'ch cydbwysedd wrth i chi brofi gwefr y don ar yr un pryd – nid yw'r reid byth yr un peth yr eildro!

DRINGO

Mae gan ein wal ddringo 30 tr dros 20 llwybr gwahanol ar gyfer pob lefel o arbenigedd. Hefyd mae ein system belaio awtomatig newydd yn golygu y gallwch ddringo heb help (er y byddwn yno o hyd i gynnig help llaw!). Os ydych yn newydd i ddringo neu'n brofiadol, gallwn eich helpu i gyrraedd y brig, felly galwch heibio'r LC!

CHWARAE

Bydd ardal chwarae ryngweithiol yr LC sydd newydd ei hehangu yn difyrru'r plantos am oriau! Gyda chyfarpar synhwyraidd unigryw sy'n creu effeithiau arbennig, gall plant archwilio creaduriaid y dyfnderoedd heb wlychu hyd yn oed! Bydd y tŵr chwarae 4 llawr yn mynd â phlant trwy ddrysfa ddyfrllyd o sleidiau, pontydd a phyllau peli! Mae Chwarae'n berffaith i bob oed, yn enwedig plant iau nad ydynt yn ddigon tal ar gyfer ein sleidiau dŵr a'n wal ddringo!

LC Swansea
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Twb poeth Pwll dan do Lifft Bwyty / Caffi Cawodydd Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Canolfan ffitrwydd / campfa Cyfleusterau cyfarfod Sba Maes parcio agosaf tua 400m Cludiant cyhoeddus tua 400m Toiled Hygyrch Visitor Information Point Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

The LC is open all year round, please visit https://www.thelcswansea.com/opening-times-prices-3 for up to date opening times

Cyswllt

Cyfeiriad post

Oystermouth Road
Swansea
SA1 3ST

www.thelcswansea.com

E-bost

lcswansea.enquiries@freedom-leisure.co.uk

Ffoniwch ni

01792 466500

Gwobrau

TripAdvisor Travellers Choice® 2013

TripAdvisor Travellers Choice® 2013

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Attraction (2014)

Swansea Bay Tourism Award: Highly Commended - Best Attraction (2014)

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

Trip Advisor Certificate of Excellence 2015

TripAdvisor Travellers Choice® 2015

TripAdvisor Travellers Choice® 2015

VAQAS Gold Accolade Award 2016

VAQAS Gold Accolade Award 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

Trip Advisor Certificate of Excellence 2016

TripAdvisor Travellers Choice® 2016

TripAdvisor Travellers Choice® 2016

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2017 Certificate of Excellence

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Visit Wales Quality Assured Visitor Attraction

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Swansea Bay Tourism Award Highly Commended 2017

Visit Wales Gold Award 2018

Visit Wales Gold Award 2018

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2018 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2019 Certificate of Excellence

Trip Advisor 2019 Certificate of Excellence

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Quality Assured Visitor Attraction

Quality Assured Visitor Attraction

Hygyrchedd