fbpx
Sŵ Trofannol Plantasia
Archebwch nawr!

We're improving the accessibility of this website

Mae Cyngor Abertawe’n ymrwymedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch i’n holl gwsmeriaid ac rydym yn adolygu hyn trwy’r amser.

My Web, My Way

Gwefan gan y BBC yw hon gyda’r nod o roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i gynulleidfa’r we i’w galluogi i fanteisio i’r eithaf ar y we fyd-eang, beth bynnag yw eu gallu neu eu hanabledd.

Mae’r wefan yn rhoi cyngor a help i’r holl bobl a fyddai’n elwa ar wneud newidiadau i’w porwyr, eu systemau gweithredu neu eu cyfrifiaduron er mwyn gallu gweld y we yn y ffordd fwyaf hygyrch posib.

Nid yw’r wefan ar gyfer y rhai ag anableddau (namau gweledol, clyw, motor, gwybyddol neu ddysgu) yn unig ond hefyd, er enghraifft, mae ar gyfer pobl â mân namau ar eu golwg na fyddent yn ystyried bod ganddynt anabledd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i My Web My WayYn agor mewn ffenest newydd

Bysellau Mynediad:

Mae bysellau mynediad yn ddyfeisiau llywio defnyddiol i’ch galluogi i ymgyfarwyddo â’ch ffordd o gwmpas prif wefan y cyngor trwy ddefnyddio’ch bysellfwrdd. Gellir eu defnyddio i neidio i wahanol adrannau cynnwys ar draws prif wefan y cyngor.

Saesneg a Chymraeg Clir:

Ein nod i’r wefan yw iddi:

  • wrthod jargon a defnyddio Saesneg syml, glir;
  • bod yn hawdd ei chwilio er mwyn cael gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor hyd yn oed os nad ydych yn gyfarwydd â strwythur y cyngor neu’r hyn rydym yn galw pethau.

Rydym yn ceisio:

  • cyflwyno gwybodaeth mewn trefn resymegol ac yn ysgrifennu’n glir ac yn syml gan ddefnyddio geiriau pob dydd a brawddegau byr;
  • cadw dyluniad ein gwe-dudalen yn syml, yn gyson a heb ddelweddau symudol.

Adborth:

Mae ein gwefan yn datblygu trwy’r amser.  Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw sylwadau am y wefan– da neu wael – neu unrhyw awgrymiadau am sut gallwn ni ei gwella.