Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe

Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe

Visitor Information Points

Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Bae Abertawe i’w cael ar draws y cyrchfan; o ganol y ddinas i gefn gwlad toreithiog Abertawe Wledig a blaen Penrhyn Gŵyr.

Felly, ble bynnag y byddwch, nid ydych byth yn bell o wyneb cyfeillgar a llu o wybodaeth ddefnyddiol am Fae Abertawe i sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch gwyliau neu’ch seibiant byr.

Gall ein PGY helpu i roi syniadau i chi am le i fynd a phethau i’w gwneud, a gall eich cyfeirio at lety a gwybodaeth deithio.

I’ch helpu i ddod o hyd i’ch PGY agosaf, rydym wedi cynnwys rhestr isod. Cliciwch ar y PGY i weld eu manylion cyswllt a map lleoliad.

Mae’r rhan fwyaf o’n PGY yn cynnig gwasanaeth ‘galw heibio’ i ymwelwyr, ond nid yw’r PGY llety hunanarlwyo bob amser ar gael yn eu bwthyn neu gaban, felly mae’r PGY hyn yn cynnig y gwasanaeth hwn i’w gwesteion yn unig. Rhestrir y PGY hyn ar wahân isod.

 


VIP-Happy-to-Help
 
Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr!
 
Galwch heibio i ddweud helo! Maen nhw’n barod i helpu.


 

Abertawe

 

 

Orange-Flower1 Beachcomber Orange-Flower1 1940s Swansea Bay
Orange-Flower1 LC Swansea Orange-Flower1Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Orange-Flower1 Dylan Thomas Centre
Orange-Flower1 Swansea Community Boat Orange-Flower1 Swansea Train Station
Orange-Flower1 The Westbourne

 
 


 
 

Y Mwmbwls

 

 
 

Visitor Information Points Gower Getaways Visitor Information Points Home from Home
Visitor Information Points Dragon Crafts Visitor Information Points Gower Gallery

 
 


 
 

Gŵyr

 

 

Visitor Information Points Kings Head Visitor Information Points Bowstones
Visitor Information Points Pitton Cross Visitor Information Points Three Cliffs Cottages
Visitor Information Points Three Cliffs Bay Holiday Park Visitor Information Points National Trust – Rhossili
Visitor Information Points Oxwich Watersports Visitor Information Points Tourism Swansea Bay
Visitor Information Points Gower Heritage Centre Visitor Information Points Bay Bistro & Coffee House
Visitor Information Points Scamperholidays (Kennexstone Site)

 


 
 

Abertawe Wledig/span>

 

Visitor Information Points Cartref Holidays
 
 


 
 

Afan a Chwm Nedd

 

 
 

Visitor Information Points Glyncorrwg Pond Campsite

Visitor Information Points Glyncorrwg Ponds Visitor Centre
 
 


 
 
Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr Gwadd

 

Visitor Information Points Bramwood Accessible Home
Visitor Information Points 1 & 2 Tan Yr Eglwys Cottages

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.