Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ydych chi’n trefnu taith ond heb wybod sut i ddod o hyd i ni? Neu efallai eich bod chi am lawrlwytho arweiniad neu mae angen gwybodaeth am hygyrchedd arnoch chi. Cewch hynny a mwy yn y ddewislen ar y chwith.
 

Cofrestru a chael y diweddaraf

Cymerwch gam yn nes at Fae Abertawe ac ymunwch â’r rhestr bostio. Byddwch yn dechrau cael e-byst gyda gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr a’r diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd gerllaw. Peidiwch â phoeni – dim ond bob hyn a hyn rydym yn anfon e-byst ac rydym fel arfer yn cynnwys llun pert i chi gael cip arno. At eich dant? Nodwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost yn y ffurflen isod.

 

  • Please tick the box below to indicate that you have read and agree to with our privacy policy

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.