fbpx
Mae’n mynd i fod yn Nadolig a hanner!
Rhagor o wybodaeth

Gwyliau Sy'n Addas I Gŵn

Share

Lleoedd i aros ynddynt, pethau i’w gwneud – hyd yn oed lleoedd i fwyta ac yfed. Maent i gyd yn bethau y gellir eu gwneud gyda’r teulu cyfan. Ie, y teulu cyfan. Mae croeso i gŵn a does dim byd yn well na rhedeg ar hyd y tywod – bydd eich ffrind gorau blewog yn mwynhau hynny hefyd!

 

Traethau sy’n Addas i Gŵn

Dog Friendly Beaches & UK Holidays

Ceir llawer o draethau sy’n croesawu cŵn. Y gorau oll (yn ôl TripAdvisor), yw Bae Rhosili sy’n caniatáu cŵn drwy gydol y flwyddyn.

Caniatâd i Gŵn â Chyfyngiadau

Mae cŵn yn cael mynd ar bob un o’r traethau hyn mewn rhyw ffordd – ond cofiwch efallai fydd cyfyngiadau mynediad neu efallai fydd cŵn yn cael eu gwahardd ar rai adegau’r flwyddyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y tudalennau traethau unigol.

Caniateir Cŵn Drwy Gydol y Flwyddyn

Ie, pryd bynnag rydych chi am fynd yno. Dewch â’ch ffrind blewog i’r traethau hyn unrhyw bryd mewn unrhyw dywydd – fflip fflopiau neu esgidiau glaw.

Crynodeb

Dyma restr o’r holl dudalennau traethau i gŵn mewn un lle – mae rhai’n caniatáu cŵn drwy gydol y flwyddyn ac mae gan rai eraill gyfyngiadau mynediad neu dymhorol. Gwiriwch y tudalennau unigol am fwy o wybodaeth.

 

Gwestai sy’n Addas i Gŵn (a lleoedd eraill i aros ynddynt)

Dog Friendly Holidays in Swansea Bay (Swansea, Mumbles & Gower)

Ar ôl diwrnod da’n archwilio’r ardal, does dim byd gwell na gwely clyd i i gysgu ynddo. A byddwch yn gwybod bod croeso i’ch ci hefyd. Rydym yn awgrymu galw ymlaen llaw i gadarnhau oherwydd bod llawer o’n lleoedd i aros yn caniatáu anifeiliaid anwes drwy drefnu hynny ymlaen llaw a chan ofyn am rybudd. Chwiliwch am y symbol ‘croesewir anifeiliaid anwes drwy drefnu ymlaen llaw’.

Yr Holl Leoedd i Aros sy’n Croesawu Anifeiliaid Anwes

Gwestai, lleoedd gwyliau i’w rhentu a mwy. Porwch drwy’r rhestr hon sy’n cynnwys ein holl lety sy’n addas i gŵn

Gwestai sy’n Addas i Gŵn

Mae’r holl westai hyn yn croesawu anifeiliaid anwes drwy drefnu hynny ymlaen llaw. Maent yn lleoliadau gwych i archwilio’r ardal (ar ddwy goes neu bedair).

Llety Hunanarlwyo sy’n Addas i Gŵn

Rhestr arall sy’n hunanesboniadwy.

Safleoedd Gwersylla a Charafanau sy’n Addas i Gŵn

Un o brofiadau gwyliau poblogaidd y DU – dyma rai sy’n addas i anifeiliaid.

Gwely a Brecwast sy’n Addas i Gŵn

Dyma restr o lety Gwely a Brecwast sy’n derbyn cŵn.

 

Lleoedd i Fwyta ac Yfed sy’n Addas i Gŵn

Dog Friendly Beaches - Swansea, Mumbles & Gower

Rydym wedi cael ein dal sawl tro (perchnogion cŵn).Diwrnod hyfryd allan yn cerdded. Chwant bwyd. Sylweddoli nad oes croeso i gŵn ym mhob man. Yna teimlo’n drist. Yna dysgu o’r profiad a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Chwant bwyd? Dim problem!

Rydym yn llawn syniadau! Cynlluniwch ymlaen llaw gyda rhestr o leoedd bwyd a diod sy’n addas i gŵn.

 

Beth nesaf?

Wel, nawr rydych yn gwybod yr hyn gallwch ei wneud gydag aelodau mwyaf blewog eich teulu, dewch i ddarganfod! Dyma lyfryn gwyliau y gallwch ei lawrlwytho am ddim. Mae’n llawn eiliadau a phrofiadau gwych ym Mae Abertawe (Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr). Rhowch wybod i ni beth yw eich ffefryn.