Gwyliau Sy'n Addas I Gŵn

Lleoedd i aros ynddynt, pethau i’w gwneud – hyd yn oed lleoedd i fwyta ac yfed. Maent i gyd yn bethau y gellir eu gwneud gyda’r teulu cyfan. Ie, y teulu cyfan. Mae croeso i gŵn a does dim byd yn well na rhedeg ar hyd y tywod – bydd eich ffrind gorau blewog yn mwynhau hynny hefyd!

 

Traethau sy’n Addas i Gŵn

Dog Friendly Beaches & UK Holidays

Ceir llawer o draethau sy’n croesawu cŵn. Y gorau oll (yn ôl TripAdvisor), yw Bae Rhosili sy’n caniatáu cŵn drwy gydol y flwyddyn.

Caniatâd i Gŵn â Chyfyngiadau

Mae cŵn yn cael mynd ar bob un o’r traethau hyn mewn rhyw ffordd – ond cofiwch efallai fydd cyfyngiadau mynediad neu efallai fydd cŵn yn cael eu gwahardd ar rai adegau’r flwyddyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y tudalennau traethau unigol.

Caniateir Cŵn Drwy Gydol y Flwyddyn

Ie, pryd bynnag rydych chi am fynd yno. Dewch â’ch ffrind blewog i’r traethau hyn unrhyw bryd mewn unrhyw dywydd – fflip fflopiau neu esgidiau glaw.

Crynodeb

Dyma restr o’r holl dudalennau traethau i gŵn mewn un lle – mae rhai’n caniatáu cŵn drwy gydol y flwyddyn ac mae gan rai eraill gyfyngiadau mynediad neu dymhorol. Gwiriwch y tudalennau unigol am fwy o wybodaeth.

 

Gwestai sy’n Addas i Gŵn (a lleoedd eraill i aros ynddynt)

Dog Friendly Holidays in Swansea Bay (Swansea, Mumbles & Gower)

Ar ôl diwrnod da’n archwilio’r ardal, does dim byd gwell na gwely clyd i i gysgu ynddo. A byddwch yn gwybod bod croeso i’ch ci hefyd. Rydym yn awgrymu galw ymlaen llaw i gadarnhau oherwydd bod llawer o’n lleoedd i aros yn caniatáu anifeiliaid anwes drwy drefnu hynny ymlaen llaw a chan ofyn am rybudd. Chwiliwch am y symbol ‘croesewir anifeiliaid anwes drwy drefnu ymlaen llaw’.

Yr Holl Leoedd i Aros sy’n Croesawu Anifeiliaid Anwes

Gwestai, lleoedd gwyliau i’w rhentu a mwy. Porwch drwy’r rhestr hon sy’n cynnwys ein holl lety sy’n addas i gŵn

Gwestai sy’n Addas i Gŵn

Mae’r holl westai hyn yn croesawu anifeiliaid anwes drwy drefnu hynny ymlaen llaw. Maent yn lleoliadau gwych i archwilio’r ardal (ar ddwy goes neu bedair).

Llety Hunanarlwyo sy’n Addas i Gŵn

Rhestr arall sy’n hunanesboniadwy.

Safleoedd Gwersylla a Charafanau sy’n Addas i Gŵn

Un o brofiadau gwyliau poblogaidd y DU – dyma rai sy’n addas i anifeiliaid.

Gwely a Brecwast sy’n Addas i Gŵn

Dyma restr o lety Gwely a Brecwast sy’n derbyn cŵn.

 

Lleoedd i Fwyta ac Yfed sy’n Addas i Gŵn

Dog Friendly Beaches - Swansea, Mumbles & Gower

Rydym wedi cael ein dal sawl tro (perchnogion cŵn).Diwrnod hyfryd allan yn cerdded. Chwant bwyd. Sylweddoli nad oes croeso i gŵn ym mhob man. Yna teimlo’n drist. Yna dysgu o’r profiad a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Chwant bwyd? Dim problem!

Rydym yn llawn syniadau! Cynlluniwch ymlaen llaw gyda rhestr o leoedd bwyd a diod sy’n addas i gŵn.

 

Beth nesaf?

Wel, nawr rydych yn gwybod yr hyn gallwch ei wneud gydag aelodau mwyaf blewog eich teulu, dewch i ddarganfod! Dyma lyfryn gwyliau y gallwch ei lawrlwytho am ddim. Mae’n llawn eiliadau a phrofiadau gwych ym Mae Abertawe (Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr). Rhowch wybod i ni beth yw eich ffefryn.

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.