fbpx
Chwaraeon ac Iechyd
Ewch ati i fod yn heini!

Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi!

Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer creu atgofion hapus – o wyliau difyr i’r teulu a phenwythnosau rhamantus, i gerdded, chwaraeon dŵr a seibiannau byr bendigedig i fwydgarwyr. Archwiliwch ein gwefan a chynlluniwch eich hoe perffaith!

Dod o hyd i ysbrydoliaeth
Rhoi sylw i..

Parc-Le-Breos Restaurant

Gweld Mwy
Rhoi sylw i..

Oxwich Castle

Gweld Mwy
Rhoi sylw i..

Swansea Museum

Mae Amgueddfa Abertawe'n rhoi cipolwg ar fywyd lleol yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol i ymwelwyr!

Gweld Mwy
Rhoi sylw i..

Dylan Thomas Birthplace & Family Home

Dewch i fwynhau byd Dylan gyda thaith o gwmpas y tŷ byw hwn lle cafodd ei eni, lle bu'n ysgrifennu a lle bu'n byw am fwy na hanner ei fywyd

Gweld Mwy
Rhoi sylw i..

Beachcomber

Dyma westy bach cynnes a chyfeillgar a reolir gan deulu ym mae syfrdanol Abertawe.

Gweld Mwy
Rhoi sylw i..

Brynawel farm B&B

Gweld Mwy