fbpx
Sŵ Trofannol Plantasia
Archebwch nawr!

Os byddwch yn chwilio am Fae Abertawe yn y geiriadur (ein geiriadur), fe welwch lun o draeth tywodlyd gwefreiddiol. Mae’r traethau yma wedi ennill gwobrau, a llu ohonynt – gan gynnwys y degfed traeth gorau yn y byd. Anhygoel! Beth am ystyried Bae Abertawe ar gyfer gwyliau traeth?

Water Safety at the Beach

We want you to head back home with some fantastic memories.  And to make sure of that, we’ve included some important information here on how to enjoy our coast and countryside safely.  Please take a moment to read, then relax in the knowledge that you and your friends and family are prepared – to have a great time!

See More