Abertawe
Dinas Glannau Cymru
Penrhyn Gwyr
AoHNE gyntaf y DU

Bae Abertawe: 5 Cyrchfan Unigryw

Bae Abertawe yw’r enw a ddefnyddir gennym i gynnwys pum profiad gwych yn un. Does dim llawer o leoedd lle gallwch siopa yn y bore a syrffio yn y prynhawn. Ym Mae Abertawe, cewch y gorau o’r ddau fyd – bydd y rhai sy’n dwlu ar y môr a’r lan yr un mor gartrefol yma.

Mae Bae Abertawe’n enwog am ei draethau Baner Las, ond mae’r mannau gwyrdd hefyd yn werth eu gweld. Rhan o’r darlun mawr yn unig yw’r môr a’r traeth, gan fod Abertawe’n gartref i fwy na 50 o barciau a gerddi (a choedwig law dan do).

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.