fbpx

Mae ardal Bae Abertawe yn arbennig o ran y natur a’r bywyd gwyllt sydd ar gael, mae ei leoliad daearyddol yn cwmpasu’r arfordir a chefn gwlad, o fewn hanner awr gallwch fynd o nofio yn y môr gyda gwymon yn gogleisio’ch traed i sefyll ar ben mynydd gyda boncathod a barcutiaid yn mynd mewn cylch uwch eich pen.

Gwnaed Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain ym mis Mai 1956. Mae llawer ohoni’n cynnwys tir comin a thraethau sy’n darparu amgylchedd heb ei ail i fywyd gwyllt a phlanhigion ffynnu.

Mae blodau gwyllt, mwsoglau a phlanhigion prin a hardd ym mhobman, a phob math o greaduriaid mewn coedwigoedd, gwlyptiroedd a thwyni. Mae 9 gwarchodfa natur bwrpasol yn yr ardal.

Rydym wedi creu fideos a chanllawiau sy’n arddangos tair ardal lle gallwch brofi’r gorau o natur a bywyd gwyllt. Gallwch hefyd ddarllen mwy am y Côd Cefn Gwlad a’r ffyrdd gorau o fod yn gynaliadwy wrth ymweld â’r ardal.

Gwyliwch yr arbenigwr bywyd gwyllt a’r cyflwynydd teledu, Iolo Williams, mewn tri fideo ‘Saffari’r Gwanwyn’ sy’n cynnwys Abertawe a’r Mwmbwls, Abertawe Wledig a Gŵyr.

Iolo Swansea

Ymweld yn gyfrifol

Er mwyn sicrhau bod yr ardaloedd hyn sydd heb eu difetha’n aros felly, mae’n bwysig bod ymwelwyr yn parchu’r ardal drwy ddilyn y côd cefn gwlad, mynd â sbwriel adref a pheidio ag amharu ar fywyd gwyllt a ffawna. Rydym am i chi gadw’n ddiogel hefyd, yn enwedig ger dŵr a da byw.

Darllen rhagor