Hwyl Bae Abertawe

I ddathlu Blwyddyn y Môr Cymru, rydym yn dathlu’r arfordir a phopeth sy’n gysylltiedig ag ef a hoffem i chi ymuno â ni. O olygfeydd anhygoel, llwybrau cerdded heb eu hail a rhai o draethau gorau’r DU, i hwyl i’r teulu cyfan, chwedlau smyglwyr di-ri a phob math o chwaraeon dŵr. Mae croeso i gŵn hyd yn oed! Pobl y Môr, Mannau’r Môr – #HwylBaeAbertawe.

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.