Digwyddiadau
Love the Words Exhibition

Arddangosfa ‘Dwlu Ar Y Geiriau’

C Sun 23 Nov 2014 - Wed 24 Nov 2021   P Dylan Thomas Centre

  When?: Arddangosfa Pendant Where?: Canolfan Dylan Thomas How Much?: Am ddim! 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am – 4.30pm Rydym […]

>
Raymond Moore Reflective Pool, c.1965

Ddoe a Heddiw: 80 mlynedd o gasglu Celf Celfyddyd gyfoes Cymru

C Fri 8 Feb 2019 - Sun 12 May 2019   P Glynn Vivian Art Gallery

Rhagarddangosfa: 08.02.19, 17:00 – 19:00 Arddangosfa: 09.02.19 – 12.04.19 Ystafell 8 Ers 1938, mae tua 900 o weithiau gan 500 […]

>

Phytopia

C Sat 16 Feb 2019 - Sun 26 May 2019   P Glynn Vivian Art Gallery

Phytopia Rhagarddangosfa: 15.02.19, 18:00-20:00 Arddangosfa: 16.02.19 – 26.04.19 Ystafell 3 Rasheed Araeen | Alois Auer | Karl Blossfeldt | Henry […]

>
Easter fun!

Hwyl y Pasg!

C Sat 13 Apr 2019 - Sun 28 Apr 2019   P Gower Heritage Centre

Hwyl y Pasg! Dydd Sadwrn 13 i ddydd Sul 28 Ebrill 2019 I lawr twll cwningen gyda the go iawn! […]

>

Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

C Wed 24 Apr 2019   P Canolfan Dylan Thomas

  10am-4pm Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n […]

>

Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

C Thu 25 Apr 2019   P Canolfan Dylan Thomas

  10am-1pm Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n […]

>

Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

C Fri 26 Apr 2019   P Canolfan Dylan Thomas

  1pm-4pm Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n […]

>
Knight School

Ysgol Marchogion

C Sat 27 Apr 2019   P Castell Ystumllwynarth

11am –  4.30pm   Cymerwch gam i’r gorffennol yng Nghastell Ystumllwynarth ac ymunwch â grŵp ailgreu Gwerin y Gŵyr am arddangosiadau […]

>

Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

C Sat 27 Apr 2019   P Canolfan Dylan Thomas

  10am-4pm Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n […]

>

Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

C Sun 28 Apr 2019   P Canolfan Dylan Thomas

  10am-4pm Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 4
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.