Digwyddiadau
Love the Words Exhibition

Arddangosfa ‘Dwlu Ar Y Geiriau’

C Sun 23 Nov 2014 - Wed 24 Nov 2021   P Dylan Thomas Centre

  When?: Arddangosfa Pendant Where?: Canolfan Dylan Thomas How Much?: Am ddim! 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am – 4.30pm Rydym […]

>

Môr-ladron: Mwy na Chwedlau

C Fri 30 Mar 2018 - Sun 30 Sep 2018   P Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Date: 30/03/2018 – 30/09/2018 Time: 10:00 am – 5:00 pm Location: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Pris: Am Ddim Addasrwydd: Pawb […]

>

Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream

C Thu 19 Jul 2018   P Oystermouth Castle

Wedi’i gosod ar y noson beryglus honno pan fydd tylwyth teg yn chwarae castiau ac nid oes unrhyw beth fel […]

>
Beach Sculpture festival 2018

Gŵyl Cerfluniau Traeth 2018

C Wed 25 Jul 2018 - Sun 29 Jul 2018   P Bae Abertawe

Date:  25/07/2018 – 29/07/2018 Time: 10:00 am – 4:00 pm Location: Bae Abertawe Ymunwch â thîm o artistiaid proffesiynol wrth […]

>

Gŵyl yr Arglwyddes Wen

C Fri 27 Jul 2018 - Sun 29 Jul 2018   P Oystermouth Castle

Gyda bwyd, cerddoriaeth a gemau, mae Gŵyl yr Arglwyddes Wen yn cynnig penwythnos llawn adloniant i’r teulu cyfan. Bydd cerddoriaeth […]

>
Clean Air Roadshow

Sioe Deithiol Aer Glân a Gefnogir gan BID Abertawe

C Sat 28 Jul 2018   P Castle Square

  Ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf bydd canol dinas Abertawe’n cynnal ei hail Sioe Deithiol Aer Glân flynyddol wedi’i chefnogi gan […]

>
Botanics

Gerddi Boateng yn eu Blodau

C Wed 1 Aug 2018 - Fri 31 Aug 2018   P Park Singleton

Date: 01/08/2018 – 31/08/2018 Time: All Day Location: Parc Singleton Mwynhewch y gerddi ar eu gorau yn ystod y cyfnod brig […]

>
RNLI Mumbles Raft Race

Ras Rafftiau RNLI y Mwmbwls

C Sun 5 Aug 2018   P Knab Rock

Date: 05/08/2018 Time: 5:00 pm Location: Knab Rock themumblesraftrace@gmail.com

>

Under Milk Wood gan Dylan Thomas

C Wed 8 Aug 2018 - Sat 11 Aug 2018   P Clyne Farm Centre

Dyddiad: Nos Fercher 8 – nos Sadwrn 11 Awst Amser: Drysau’n agor am 5.30pm, perfformiad am 7.00pm Lleoliad: Canolfan Fferm […]

>

Theatr Awyr Agored mewn cydweithrediad ag Panini's: The Reluctant Dragon

C Thu 9 Aug 2018   P Oystermouth Castle

Mae pawb yn gwybod bod rhaid i San Siôr frwydro’n erbyn y ddraig, ond beth fydd yn digwydd pan nad […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 2
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.