fbpx
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Fauré Requiem gyda Ludovic Morlot
Archebwch nawr!

17 Medi 2023

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 42ain ras ar 17 Medi 2023, hyfryd Abertawe ac mae ar agor i bobl o bob gallu 15+ oed.

Mae’r cwrs yn boblogaidd gyda rhedwyr profiadol a thro cyntaf oherwydd bod y cwrs gwastad a chyflym yn gyflwyniad perffaith i redeg ffordd ac yn berffaith ar gyfer gwella ar eich amser gorau. Mae hyn i gyd, ar y cyd ag awyrgylch teulu gwych yn golygu bod y ras wedi ennill gwobr arian ar gyfer y 10k gorau yn y DU am y ddwy flynedd ddiwethaf yng Ngwobrau Rhedeg y DU.

Mwy o wybodaeth ar-lein

Oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r digwyddiad hwn?

Mae cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Mae pecynnau ar gael sy’n addas i bob cyllideb y gellir eu teilwra i ddiwallu’ch anghenion a’ch amcanion.  I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, e-bostiwch sales@swansea.gov.uk

Dyddiad
17 MED 2023
Lleoliad
Swansea Bay
Ffôn
01792 635428
E-bost
10kBaeAbertawe@abertawe.gov.uk

17 MED 2023

10k Bae Abertawe Admiral

09:15am - 14:00pm