fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2023
15 - 19 Mehefin

17 Medi 2023

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 42ain ras ar 17 Medi 2023, hyfryd Abertawe ac mae ar agor i bobl o bob gallu 15+ oed.

Mae’r cwrs yn boblogaidd gyda rhedwyr profiadol a thro cyntaf oherwydd bod y cwrs gwastad a chyflym yn gyflwyniad perffaith i redeg ffordd ac yn berffaith ar gyfer gwella ar eich amser gorau. Mae hyn i gyd, ar y cyd ag awyrgylch teulu gwych yn golygu bod y ras wedi ennill gwobr arian ar gyfer y 10k gorau yn y DU am y ddwy flynedd ddiwethaf yng Ngwobrau Rhedeg y DU.

Mwy o wybodaeth ar-lein

Oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r digwyddiad hwn?

Mae cyfleoedd nawdd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Mae pecynnau ar gael sy’n addas i bob cyllideb y gellir eu teilwra i ddiwallu’ch anghenion a’ch amcanion.  I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, e-bostiwch Commercial@swansea.gov.uk

Dyddiad
17 MED 2023
Lleoliad
Swansea Bay
Ffôn
01792 635428
E-bost
10kBaeAbertawe@abertawe.gov.uk

17 MED 2023

10k Bae Abertawe Admiral

09:15am - 14:00pm