fbpx
Mae’n mynd i fod yn Nadolig a hanner!
Rhagor o wybodaeth

ParkLives a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe

Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

O droeon iachus yn y gymuned, zumba â sesiynau cylchedu i sesiynau mynyddfyrddio a Thai Chi, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb.

Mae’r gweithgareddau, sydd wedi’u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi’u hyfforddi a gwirfoddolwyr o’r gymuned leol.

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau’n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Cymerwch gip ar ein hamserlenni a sicrhewch eich bod yn cadw lle ar gyfer eich sesiwn ddethol.

 

 

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

  • Cylchedu, Canolfan Cymuned Birchgrove, 9.30yb

Dydd Sadwrn/Sul

  • Tai Chi, Canolfan Cymuned St Phillips, 9.30yb
  • Mynyddfyrddio (6+ oed) cliciwch ar y linc ar gyfer amserau a lleoliad

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Twitter a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook.