fbpx

ParkLives a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i gadw’n heini, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau’r mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

O gerdded Nordig a dosbarthiadau Pilates i fynyddfyrddio a T’ai Chi, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives at ddant pawb.

Mae’r gweithgareddau sydd wedi’u hamserlenni fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol, cyfeillgar a chymwys a gwirfoddolwyr o gymunedau lleol.

Sesiynau Wythnosol

  • Dawns – Iechyd a ffitrwydd, Dydd Llun, Forge Fach (Clydach), 10.30am -12.30pm. Dosbarth difyr i wella cydbwysedd, cryfder, ystwythder a hyblygrwydd i gefnogi hirhoedledd ac atal cwympiadau. Bydd paned a sgwrs ar ôl y dosbarth. Ffoniwch Vic ar 07795 295409 am ragor o wybodaeth ac i gadw lle.
  • Cerdded Nordig 16+, dydd Mawrth, Parc Cwmdoncyn, 10.00am – 10.45am.
  • Reidiau gyda chydymaith, Dydd Mercher, Clwb Rygbi Dyfnant, 10.00am – 12.00pm. Rhaid archebu’n uniongyrchol â Bike Ability Wales drwy ffonio 07584 044284.
  • Ffitrwydd Ysgafn i Oedolion Hŷn, dydd Mercher, Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, 10.00am – 10.45am.
  • Pilates 16+, dydd Mercher, Neuadd Llewelyn, 10.30am – 11.15 am.
  • T’ai Chi 16+, dydd Sadwrn, Canolfan Gymunedol San Phillip, 10.00am – 11.00am.

Mae gweithgareddau newydd yn cael eu lansio’n rheolaidd; cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau a chadwch le yn TicketSource.

Archebwch nawr!

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Twitter a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook.