fbpx
Hoffem eich croesawu yn ôl i'n lleoliadau diwylliannol
Rhagor o wybodaeth

Mae ParkLives wedi dychwelyd…

Mae ParkLives, a gynhelir gan Dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe, yn ffordd wych o fwynhau mannau gwyrdd eich cymuned leol a gwneud ffrindiau newydd drwy weithgareddau difyr AM DDIM yn eich parc lleol.

Mae’n cynnig sesiynau wythnosol i oedolion ynghyd ag amserlen lawn sy’n llawn gweithgareddau difyr i blant yn ystod gwyliau’r ysgol, felly mae rhywbeth at ddant pawb.

Caiff y sesiynau, sy’n cynnwys cylchedu, beicio gyda chydymaith, cerdded Nordig a Zumba, eu harwain gan arweinwyr a gwirfoddolwyr cefnogol, cyfeillgar a chymwys o’r gymuned leol.

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau’n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Dydd Mawrth
  • Taith Gerdded Iach (oedolion yn unig) 10.00 – 11.00, Coed Bach Park, cwrdd ger y cyrtiau tenis
  • Nordic Walk (oedolion yn unig) 10.00 – 11.00, Parc Ravenhill Park
  • Cylchedau (oedolion yn unig) 18.00 – 18.45, Lawnt Fowls, Parc Ravenhill
Dydd Mercher
  • Beicio gyda Chydymaith (oedolion yn unig) 10.00 – 12.00, Clwb Rygbi Dunvant. Rhaid cadw le trwy Bikeability, galwch 07968109145 neu email info@bikeabilitywales.org.uk
  • Taith Gerdded Iach (oedolion yn unig) 10.30 – 11.30, Parc Singleton (cwrdd ger y Bwthyn Swistiriol)
Dydd Iau
  • Cylchedau (oedolion yn unig) 12.30 – 13.15, Laent Fowlio, Parc Llewellyn
Dydd Gwener
  • Zumba (oedolion yn unig) 10.00 – 11.00, Lawnt Fowlio, Parc Ravenhill
  • Zumba (oedolion yn unig) 12.30 – 13.30, Bowling Green, Brynmill Park
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk