Cwm Afan a Chwm Nedd

Cwm Afan a Chwm Nedd

Dychmygwch gefn gwlad toreithiog, gwelltog, tirlun dramatig gyda rhaeadrau hwnt ac yma – a rhai o’r llwybrau beicio mynydd llawn adrenalin gorau yn y byd! (Peidiwch â chymryd ein gair ni – mae Parc Coedwig Afan yn un o’r ‘Deg lle gorau i feicio yn y byd’ yn ôl ‘What Mountain Bike’.)

Gelwir hi’n ‘Wlad y Sgydau’, a chyda rheswm da. Mae gan Gwm Nedd rai o’r rhaeadrau gorau yng Nghymru wedi’u cuddio mewn ceunentydd gwyrdd. Mae Sgwd yr Eira (sy’n golygu ‘eira’n cwympo’), yn sgwd y gellir cerdded y tu ôl iddi heb wlychu’n ormodol! Dewch â’ch esgidiau cerdded a’ch ymdeimlad o antur – gallech feddwl eich bod ar set ffilm ‘The Hobbit’!Afan & the Vale of Neath - Aberddulais Falls waterfall

Gallwch ddarganfod sut y defnyddiwyd y pŵer dŵr hwn yng Ngwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lle gallwch weld olwyn ddŵr fwyaf Ewrop ar waith. Mae un fel hon wedi bod ar waith yn Aberdulais ers 1584!

I gael profiad beicio mynydd anhygoel, ewch i Barc Coedwig Afan – mae’r llwybrau beicio mynydd hyn a adeiladwyd at y diben yn nefoedd oddi ar y ffordd i ddechreuwyr a’r rhai hynod brofiadol. Am daith hamddenol trwy’r goedwig, rhowch gynnig ar y Llwybr i Ddechreuwyr neu wynebwch her ac ewch ar lwybr anhygoel Blade.

Afan & the Vale of Neath - deer

Amser am rywbeth mwy hamddenol? Mae gan Barc Margam erwau o barcdir i ymlacio ynddo gan gynnwys y gerddi addurnol, parc ceirw a hyd yn oed rheilffordd gul. Reit, i chi sy’n hoffi gwefr, dydych chi byth yn bell o’ch dos nesaf o adrenalin – bydd Go Ape Parc Margam yn mynd â chi trwy frig y coed am ddos iach o antur ar wifren uchel!

Ar ôl dal eich anadl, ewch i Lan Môr Aberafan ac ewch ar fwrdd syrffio i gwblhau’ch antur o weithgareddau. Os oes gwell gennych weld eraill yn mynd i’r dŵr, mae Aberafan hefyd yn lle da i fynd am dro ar hyd y prom, hedfan barcut neu ymlacio gyda hufen iâ.

 

Pethau i’w gwneud a lleoedd i aros:

 

Gwlad y Sgydau wedi’ch temtio?

O bryd i’w gilydd, rydyn ni’n anfon e-byst â gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr a’r diweddaraf am ddigwyddiadau ym Mae Abertawe. Rydyn ni fel arfer yn cynnwys llun pert i chi gael cip arno fe hefyd. Os hoffech chi gael y diweddaraf, rhowch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost yn y ffurflen isod.

 

  • Please tick the box below to indicate that you have read and agree to with our privacy policy

Archwilio Cyrchfannau

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.