fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi

Mae oriel gelf Glynn Vivian Abertawe’n cyflwyno The Russian Doll gan Kristel Trow, sy’n cael ei harddangos rhwng 23 Mawrth a 19 Mai, 2024.

The Russian Doll yw gwaith mwyaf personol Kristel hyd yma, cyfres o bortreadau ffotograffig du a gwyn newydd o fenywod sydd wedi profi pob math o adfyd yn eu bywydau.

Mae’r gweithiau a ysbrydolwyd gan ffotograffwyr adeg y rhyfel a arferai gario eu hystafelloedd tywyll cludadwy eu hunain, wedi’u datblygu mewn camera a ddyluniwyd yn arbennig, sy’n eistedd ym mola Doli Rwsiaidd. Cafodd Kristel Ddoli Rwsiaidd pan oedd yn blentyn, gwrthrych adnabyddadwy a chofrodd boblogaidd, ac fe’i cadwodd nes iddi symud i loches i ferched ei hun. Yn ystod y cyfnod hwn newidiodd ei barn am y gwrthrych – daeth yn ‘symbol o fenyweidd-dra a ffrwythlondeb, yn garicatur o sut mae menywod yn cael eu gweld a’u trin o bryd i’w gilydd; fel addurn personol y gellir ei godi a’i roi i lawr.’

Dyddiad
23 MAW - 19 Mai
Lleoliad
Oriel Celf Glynn Vivian
Visit website