fbpx
Barod Amdani - Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.
Mwy o wybodaeth

Mae ein cartref ni... yn gartref i chi

Am gyfnod, o leiaf, felly parchwch ein cymuned fel petai’n gymuned eich hun.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn cefnogi’n gilydd yn ystod y cyfnodau heriol hyn.  Edrychwn ymlaen yn fawr at rannu ein mannau agored eang hyfryd, ein traethau godidog a’n dinas hardd, ond mae’n rhaid i bawb ddilyn rhai canllawiau i sicrhau ein bod ni i gyd yn cadw’n ddiogel yn y dyfodol – p’un a ydych chi’n ymwelydd neu’n breswylydd.

Cofiwch …

Rydym am rannu ein cartref hyfryd â chi… felly helpwch ni i gyd i gadw’n ddiogel fel y gallwn ddiogelu ein rhyddid newydd, atal cyfyngiadau symud lleol ac achub bywydau.

 

Dewch i Fae Abertawe.  Yn gyfrifol.