Gynlluniau Teithio Byrion

Gormod o wybodaeth? Dim problem, mae gennym gynllun – sawl un mewn gwirionedd! Rydym wedi gwneud yr holl waith caled ar eich rhan a datblygu nifer o gynlluniau teithio byrion – wedi’u hymchwilio ac yn barod i’w rhoi ar waith. Rhowch ddau neu dri ynghyd ac mae gennych seibiant byr wedi’i drefnu heb dreulio oriau ar-lein yn ymchwilio!

Rhannwch eich profiadau a’ch lluniau o’ch gwyliau â ni, dilynwch ni ar Facebook a Twitter a chofiwch ddefnyddio’r hashnod: #HwylBaeAbertawe. Mwynhewch!

 

Antur Fach yn y Mwmbwls

 

 


 

Antur Ddiwylliannol yn Abertawe

 

 


 

Antur Forol Oxwich: Dewch i reidio, bwyta a phadlo bwrdd ar eich traed!

 

 


 

Antur Ddringo ym Mae’r Tri Chlogwyn (arhosiad 1 noson)

 

 


 

Antur Tri Diwrnod ym Mae Abertawe

 

 


 

Darganfyddwch Abertawe Wledig yn ystod Seibiant Byr

 

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.