fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi

Mae Rosie Jones ar daith o’r DU ac mae hynny’n destun CYFFRO mawr iddi hi.

Ymunwch â Rosie wrth iddi bendroni ynghylch a ydy hi’n drysor cenedlaethol, yn ffŵl bach neu’n rhywbeth yn y canol! Mae’r sioe hon yn sicr o fod yn llawn haerllugrwydd digywilydd, hwyl hurt a GORFOLEDD pur gan rywun sy’n ddigrifwr, yn ysgrifennwr ac yn actor.

Mae hi’n fwyaf adnabyddus am ei chyfres deithio boblogaidd Trip Hazard a Mission: Accessible, ac am ymddangosiadau niferus ar The Last Leg8 Out of 10 CatsCats Does CountdownHypotheticalMock the WeekThe Ranganation a Joe Lycett’s Got Your Back ymysg sioeau eraill!”

*Mae BSL a/neu isdeitlau ar gael ar gais. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
Canllaw Oed: 14+ Yn unig, gall y digwyddiad hwn gynnwys iaith gref a themâu aeddfed ac felly nid yw’n addas ar gyfer plant dan 14 oed.
Dyddiad
25 EBR 2024
Lleoliad
Canolfan Celfyddydau Taliesin
Price
16.00