fbpx
Marchnad Nadolig Abertawe 26 Tachwedd - 21 Rhagfyr
Gweld Mwy
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Gower Adventures

Ar agor drwy gydol y flwyddyn gan gynnig amrywiaeth eang o anturiaethau cyffrous yn yr awyr agored ar benrhyn Gŵyr.

Make a booking

01792 851182

http://www.goweradventures.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Gower Adventures

Rydym ni ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn cynnig amrywiaeth eang o anturiaethau cyffrous yn yr awyr agored ar benrhyn Gŵyr. Rydym ni'n cynnig rhaglen hyblyg i bobl sy'n ymweld â'r ardal, i'r sawl sy'n aros ac i drigolion lleol. Mae cyrsiau ar gael mewn pecynnau sy'n amrywio o 1 i 5 niwrnod, neu becynnau penwythnos. Mae ein tîm o staff profiadol a chymwys yn ymroddedig i gyflwyno anturiaethau heriol a bythgofiadwy.

Beth am ddod i benrhyn bendigedig Gŵyr? Dewch i brofi cyffro dringo clogwyni calchfaen trawiadol Bae'r Tri Chlogwyn! Ewch ar daith o amgylch arfordir y penrhyn, gan wybod eich bod mewn gofal arbenigwyr, ac edrychwch ar y morloi, y bywyd gwyllt arall a'r arfordir o safbwynt gwahanol! Rhowch gynnig ar gerdded y bryniau neu wersylla, neu beth am gorff-fyrddio ar draeth byd-enwog Rhosili? Gŵyr oedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf ac mae'n cynnig amrywiaeth helaeth o gyfleoedd am gyffro a hwyl yn yr awyr agored.

Ymunwch â'n tîm o hyfforddwyr profiadol a gadewch iddynt eich tywys ar antur o atgofion bythgofiadwy. P'un a ydych am daith ddiwrnod neu aros am wythnos gyfan, gallwn ddarparu ar gyfer eich anghenion. Byddwn yn darparu hyfforddiant arbenigol ar sail un i un neu gallwn gynnig profiad grŵp.

Beth am benwythnos i ffwrdd gyda ffrindiau? Am drefnu parti cyn priodas? Yn chwilio am syniadau ar gyfer parti plentyn? Oes angen syniadau gennych ar gyfer tocyn rhodd ar gyfer pen-blwydd neu achlysur arbennig? Byddwn yn rhoi tocyn rhodd i chi ar gyfer un o'r gweithgareddau anhygoel hyn. Neu beth am roi cynnig ar rywbeth newydd?

Gower Adventures
Cyfleusterau
Croeso i deuluoedd

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open all day and evenings.

Cyswllt

Cyfeiriad post

43 Pencaerfenni Lane
Crofty
Swansea
SA4 3SD

www.goweradventures.co.uk

E-bost

info@goweradventures.co.uk

Ffoniwch ni

01792 851182

Gwobrau

Achrediadau

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Adventure Activities Licensing Authority (AALA)

Institute for Outdoor Learning

Institute for Outdoor Learning

We're Good to Go

We're Good to Go

Hygyrchedd