fbpx
Chwaraeon ac Iechyd
Ewch ati i fod yn heini!
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Dylan Thomas Centre

Mae taith i Ganolfan Dylan Thomas, yng nghanol dinas Abertawe, yn hanfodol i bob un sy'n dwlu ar Dylan a'i waith.

Make a booking

01792 463980

http://www.dylanthomas.com

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Dylan Thomas Centre

Mae taith i Ganolfan Dylan Thomas, yng nghanol dinas Abertawe, yn hanfodol i bob un sy'n dwlu ar Dylan a'i waith.

Mae'n gartref i arddangosfa 'Dwlu ar y Geiriau' diolch i gyllid gwerth £935,700 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Ymunwch â ni i ddysgu am fywyd a gwaith Dylan Thomas, mab hanesyddol ac eiconig Abertawe, drwy gyfryngau cymysg megis sgriniau cyffwrdd digidol, gweithgareddau ymarferol, darnau gwreiddiol wedi'u cadw a recordiadau sain o rai o weithiau enwocaf Dylan yn cael eu darllen gan rai o leisiau mwyaf adnabyddus y byd.

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 10.00am a 4.30pm a chyda mynediad am ddim, mae'r arddangosfa'n ffordd berffaith o ymdrochi ym mywyd a chyfnod Dylan, ynghyd ag etifeddiaeth ein tref ar lan y môr.

Dilynwch linell amser bywyd Dylan, o'i blentyndod diymhongar yn yr Uplands i'w farwolaeth yn Efrog Newydd ym 1953, yn ogystal ag amrywiaeth eang o'i waith yn y cyfamser.

Ym ymweld â ni fel teulu? Rydym yn cynnal gweithgareddau yn y gwyliau ar thema gwaith Dylan bob dydd y tu hwnt i dymhorau ysgol – felly mae digon o ddigwyddiadau i gadw'ch plant bach yn brysur!

Rydym hefyd yn falch o gynnig gwasanaethau dysgu ac allgymorth, a gall ein tîm llenyddiaeth a churadu profiadol gynnig amrywiaeth o sgyrsiau a darlithoedd at bob diben, ni waeth os ydych yn dechrau dysgu am Dylan neu'n gyfarwydd â'i waith ers blynyddoedd.

O'n harddangosfa 'Dwlu ar y Geiriau' i'n harddangosfa dros dro 'Efallai y byddaf am wenu', mae digon o resymau i archwilio Canolfan Dylan Thomas.

Dylan Thomas Centre
Cyfleusterau
Croeso i blant Wheelchair access Croeso i deuluoedd Visitor Information Point

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
No No Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Open 10am-4pm.

Cyswllt

Cyfeiriad post

Somerset Place
Swansea
SA1 1RR

www.dylanthomas.com

E-bost

dylan.thomasliterature@swansea.gov.uk

Ffoniwch ni

01792 463980

Gwobrau

Achrediadau

Kids in Museums

Kids in Museums

Family Arts Standards

Family Arts Standards

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Hygyrchedd