fbpx
Theatr Awyr Agored 7 & 8 Awst
Archebwch Nawr
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Swansea Parks and Gardens

Parciau a Gerddi Abertawe ... Mae digonedd o barciau a gerddi yn Abertawe gyda thros 52 o ardaloedd i gyd-fynd â'i harfordir. Mannau gwyrdd tawel, gwelyau blodau prydferth a gweithgareddau difyr i deuluoedd - mae ein parciau'n lle gwych i ymlacio a mwynhau'r awyr iach!

Make a booking

01792 280210

http://www.swansea.gov.uk/parks

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Swansea Parks and Gardens

Parciau a Gerddi Abertawe

Beth am fynd allan yn yr awyr iach? Gyda chynifer o barciau, gerddi a mannau gwyrdd ym mae Abertawe, dydych chi byth yn bell iawn o lwybr cerdded hamddenol drwy'r parc, arddangosfa flodau liwgar neu ddiwrnod mas hwyl i'r teulu. Dyma rai uchafbwyntiau:

Parc Singleton (SA2 8PY):
Parc mawr sy'n enwog am ei erwau o le a'i amrywiaeth o dirweddau. Mae gan Singleton ei erddi botaneg a’i lyn ei hun, ac mae'n cynnal nifer o ddigwyddiadau cerddoriaeth proffil uchel. Mae ganddo hefyd gyfleusterau gwych i deuluoedd:
- Golff Gwallgof - ar agor ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol o 1 Mai 2021. (11am-5pm, £3.15 fesul person, £2.65 consesiwn)
- Llyn Cychod gyda phedalos (ar gau ar hyn o bryd, bwriedir ei ailagor yn ystod mis Mai - i'w gadarnhau)
- Ardal chwarae i blant.

Gerddi Clun (SA3 5BA)
Mae'r gerddi'n enwog yn rhyngwladol am eu casgliadau o Rododendronau, Ieir Gwynion ac Enkianthus, ac mae gan y parcdir hwn sydd wedi'i dirlunio nifer o nodweddion diddorol gan gynnwys ffoledd (tŵr y Llyngesydd) a phont Japaneaidd yn ogystal â'r magnolia talaf a gofnodwyd ym Mhrydain.

Parc Cwmdoncyn (SA2 0RA)
Mae Cwmdoncyn yn ardal Uplands y ddinas, a bydd bob amser yn gysylltiedig â Dylan Thomas - fe'i magwyd mewn tŷ a oedd yn edrych dros y parc ac roedd yn chwarae yno fel bachgen. Mae gan y parc ardal chwarae i blant, lawnt fowls, cyrtiau tenis a chaffi.

Gerddi Southend (SA3 5TN):
Parc poblogaidd mewn lleoliad glan môr yn y Mwmbwls - mae ganddo welyau blodau lliwgar a ffurfiol a llu o weithgareddau i deuluoedd gan gynnwys:
- Golff Gwallgof - ar agor ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol o 1 Mai 2021. (11am-5pm, £3.15 fesul person, £2.65 consesiwn)
- Ardal chwarae i blant a byrddau picnic
- Ardal boules a chyrtiau tennis

Yn sicr, cewch chi brofiad o safon - mae 6 o barciau Abertawe wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawreddog, sy'n cydnabod parciau a mannau gwyrdd gorau'r DU. Mae'r rhain yn cynnwys Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, Parc Victoria, Parc Cwmdoncyn, Parc Llewelyn a Pharc Brynmill - mae'n rhaid i chi ymweld â nhw os ydych ar daith i erddi a mannau gwyrdd yr ardal.

Cyfleusterau
Croeso i blant Maes chwarae i blant

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Swansea

www.swansea.gov.uk/parks

E-bost

parks.section@swansea.gov.uk

Ffoniwch ni

01792 280210

Gwobrau

Gwobr Baner Werdd

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

The following parks have been awarded the Green Flag status- Brynmill, Clyne, Cwmdonkin, Singleton and Victoria Park.

Hygyrchedd