fbpx
Wythnos RETRO y Mwmbwls - Castell Ystumllwynarth
2 - 4 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Swansea Market

Dewch i ymweld â Marchnad Abertawe, marchnad dan do fwyaf Cymru, am brofiad siopa na fyddwch chi byth yn ei anghofio!

Make a booking

01792 654296

http://www.swanseaindoormarket.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Swansea Market

Yng nghanol y ddinas am dros 50 o flynyddoedd, cewch groeso gan fasnachwyr sydd wedi bod yn gweini pobl Abertawe am genedlaethau.

Mae bwyd lleol hyfryd wastad wedi bod yn rhan annatod o boblogrwydd y farchnad ac mae masnachwyr yn dal i gyrraedd wrth iddi wawrio bob dydd gyda'r cynnyrch mwyaf ffres. Mae'r amrywiaeth o gynnyrch sydd ar gael yn adlewyrchu'r amrywiaeth o gwsmeriaid sydd gennym ac yn dangos sut mae'r farchnad wedi datblygu dros y blynyddoedd er mwyn cadw at newid mewn blas ac anghenion.

Mae dros 100 o stondinau'n cynnig popeth o gynnyrch lleol ffres ac anrhegion Cymreig traddodiadol i emwaith hardd, rygiau o safon ac estyniadau gwallt. Dewch i flasu rhai o'n cocos, ein bara lawr a'n cawsiau Cymreig gwych. Ac , wrth gwrs, ni fyddai unrhyw ymweliad yn gyflawn heb bice ar y maen twym a ffres o'r maen.

Crwydrwch o gwmpas, mwynhewch fywiogrwydd marchnad traddodiadol a darganfyddwch yr hyn sydd ar gael. Yna, cymerwch saib ac ymdrochwch yn awyrgylch un o'n caffis neu'n siopau coffi.

Yn ogystal â chael ei hadnabod am ei hamrywiaeth a'i hansawdd heb eu hail, mae Marchnad Abertawe'n parhau i chwarae rôl bwysig ym mywydau pobl Abertawe ac mae ganddi ysbryd cymunedol gwych. Drwy gydol y flwyddyn mae'r farchnad hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau megis arddangosfeydd celf, diwrnodau hwyl i'r teulu a gweithdai coginio i blant, sydd wastad yn boblogaidd.

Gyda phedair mynedfa wedi'u lleoli'n gyfleus o gwmpas canol y ddinas ac ychydig funudau o'r orsaf fysus, mae'n hawdd dod o hyd i ni. Gallwch gael mynediad i'r farchnad drwy Stryd Rhydychen, Stryd yr Undeb, Whitewalls neu Ganolfan Siopa'r Cwadrant

Am brofiad siopau cwbl unigryw, dewch i ymweld â Marchnad Abertawe. Mae croeso cynnes i chi!

Swansea Market
Cyfleusterau
Croeso i deuluoedd Bwyty / Caffi Dim smygu o gwbl

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

Oriau agor

Monday – Saturday: 8am – 5pm
Sunday: Closed

Cyswllt

Cyfeiriad post

Oxford Street
Swansea
SA1 3PQ

www.swanseaindoormarket.co.uk

E-bost

citycentremanagement@swansea.gov.uk

Ffoniwch ni

01792 654296