Mumbles Pier

Pier y Mwmbwls yw'r diwrnod perffaith i'r teulu ar lan y môr!
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 365200 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Mumbles Pier


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Trwyddedig Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Wi-Fi Achubwr bywyd (Mai-Medi) Maes parcio agosaf tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Visitor Information Point


Nod Pier y Mwmbwls yw cynnig y diwrnod perffaith i'r teulu ni waeth beth fo'r tywydd! Adeiladwyd Pier y Mwmbwls yn gyntaf ym 1898 ac ers hynny mae wedi bod yn un o nodweddion mwyaf diffiniol Bae Abertawe. Mae'r safle'n cynnwys arcêd ddifyrion, Beach Hut Café, bwyty Copperfish a nifer o atyniadau eraill, gan gynnwys ale fowlio fini, llyn cychod môr-ladron ac un o dirnodau rhyfeddaf Abertawe, The Big Apple.

Os yw'n heulog, beth am brynu Mr Whippy o'r parlwr hufen iâ, codi bwced a rhaw o'r siop anrhegion a threulio'r diwrnod ar draeth y pier. Gyda thraeth amgaeëdig â thywod euraid, digonedd o byllau trai a golygfa wych dros Oleudy'r Mwmbwls, dyma'r lle perffaith i wersylla a mwynhau'r diwrnod! Fodd bynnag, peidiwch â phoeni os yw'n bwrw'n drwm, mae llawer o'n cyfleusterau dan do. Felly, dewch i gael pysgod a sglodion gyda phys slwtsh, anadlu awyr y môr a mwynhau gwres yr arcêd ddifyrion.

Ceir mwy o wybodaeth, gan gynnwys calendr digwyddiadau'r haf, pecynnau parti a chynigion drwy fynd i www.mumbles-pier.co.uk.

Cyfeiriad post:
The Old Lifeboat Cottage,
Mumbles Pier,
Mumbles,
Swansea
SA3 4EN

Rhif ffôn:
# 01792 365200   

Cyfeiriad e-bost:
@ marketing@mumbles-pier.co.uk

Gwefan:
W www.mumbles-pier.co.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

9am till 10pm

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.