fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Mumbles Pier

Pier y Mwmbwls yw'r diwrnod perffaith i'r teulu ar lan y môr!

Make a booking

01792 365200

http://www.mumbles-pier.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Mumbles Pier

Nod Pier y Mwmbwls yw cynnig y diwrnod perffaith i'r teulu ni waeth beth fo'r tywydd! Adeiladwyd Pier y Mwmbwls yn gyntaf ym 1898 ac ers hynny mae wedi bod yn un o nodweddion mwyaf diffiniol Bae Abertawe. Mae'r safle'n cynnwys arcêd ddifyrion, Beach Hut Café, bwyty Copperfish a nifer o atyniadau eraill, gan gynnwys ale fowlio fini, llyn cychod môr-ladron ac un o dirnodau rhyfeddaf Abertawe, The Big Apple.

Os yw'n heulog, beth am brynu Mr Whippy o'r parlwr hufen iâ, codi bwced a rhaw o'r siop anrhegion a threulio'r diwrnod ar draeth y pier. Gyda thraeth amgaeëdig â thywod euraid, digonedd o byllau trai a golygfa wych dros Oleudy'r Mwmbwls, dyma'r lle perffaith i wersylla a mwynhau'r diwrnod! Fodd bynnag, peidiwch â phoeni os yw'n bwrw'n drwm, mae llawer o'n cyfleusterau dan do. Felly, dewch i gael pysgod a sglodion gyda phys slwtsh, anadlu awyr y môr a mwynhau gwres yr arcêd ddifyrion.

Ceir mwy o wybodaeth, gan gynnwys calendr digwyddiadau'r haf, pecynnau parti a chynigion drwy fynd i www.mumbles-pier.co.uk.

Mumbles Pier
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Trwyddedig Parcio ar y safle Bwyty / Caffi Toiledau Wi-Fi Achubwr bywyd (Mai-Medi) Maes parcio agosaf tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Caniateir cŵn – Cyfyngiadau mynediad Visitor Information Point

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

9am till 10pm

Cyswllt

Cyfeiriad post

The Old Lifeboat Cottage,
Mumbles Pier,
Mumbles,
Swansea
SA3 4EN

www.mumbles-pier.co.uk

E-bost

marketing@mumbles-pier.co.uk

Ffoniwch ni

01792 365200

Gwobrau

Achrediadau

Tourism Swansea Bay Member

Tourism Swansea Bay Member