Gwobrau ac Acoladau

Y 5 llun gorau a fydd yn gwneud i chi gwympo mewn cariad â phenrhyn Gŵyr!

Os ydych chi erioed wedi bod i benrhyn Gŵyr, mae’n siŵr eich bod eisoes wedi cwympo mewn cariad â’r lle. […]

>
Surfing on Gower

7 niwrnod, 7 traeth

Hwre!!! Mae’n wyliau haf o’r diwedd! Ac yn ysbryd yr haf rydym yn dathlu drwy ddewis 7 o’n traethau hyfryd i […]

>
caswell bay

Bae Abertawe: Y Rhestr Arbennig

Rydym wedi dewis chwe pheth unigryw y gallwch chi eu gwneud ym Mae Abertawe’n unig!   Cymerwch gip ar Ardal […]

>
Rock pooling

Y 5 peth gorau i'w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!

Y 5 peth gorau i’w gwneud ar y traeth yr hanner tymor hwn!   1. Archwilio pyllau trai Ffordd berffaith […]

>
Rhossili Bay - TripAdvisor Travellers' Choice

Traeth Gorau Prydain: Bae Rhosili

Ydych chi wedi clywed? Bae Rhosili yw traeth gorau Prydain o hyd. Mae wedi ei gwneud hi eto! Am ail […]

>

Triawd yn dangos eu doniau wrth ysgrifennu sonedau

Mae tri egin fardd yn Abertawe wedi profi eu doniau barddoni Libraries logo Mae tri egin fardd yn Abertawe wedi […]

>

Pum Parc yn Abertawe'n ennill statws y Faner Werdd

Anrhydeddwyd pum parc yn Abertawe â statws y Faner Werdd nodedig. Green Flag Award Mae Gerddi Clun, Gerddi Botaneg Singleton, […]

>

Llwyddiant ail dymor i gyrchfan Bae Abertawe

Oherwydd gorchestion ar y maes chwarae gan ein sêr pêl-droed fel Michu yn yr Uwch-gynghrair, nid yw diddordeb ym Mae […]

>

Bae Rhosili mewn hysbyseb fawr newydd i M&S

Mae Bae Rhosili trawiadol yn rhan o hysbyseb fawr y mae miliynau o Brydeinwyr yn ei gweld bob dydd. Rhossili […]

>

Traethau Gwyr yn ennill statws Baner Las eto

Mae pedwar traeth ar Benrhyn Gwyr wedi’u cydnabod unwaith eto am eu hansawdd. Langland Bay Beach Huts Mae Bae Bracelet, […]

>
  • «
  • Tudalen 1 o 1
  • »
   Show all
Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.