fbpx
Dewch i fod yn heini gyda Chwaraeon ac Iechyd
Dod o hyd i weithgaredd

Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau ar gau yn awr ar gyfer tymor y gaeaf 2022. Dewch yn ôl atom yn agosach at aeaf 2023!

Caiff Parc yr Amgueddfa ei drawsnewid yn Wledd y Gaeaf ar y Glannau ar gyfer tymor yr ŵyl 2022 gyda hoff atyniadau pawb – gan gynnwys y llyn iâ dan do, y llwybr iâ awyr agored a’r pentref Alpaidd sydd wedi’i ehangu,wedi’i gyflwyno gan Sayers Events a A2H Live mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe.

Bydd hoff Bentref Alpaidd pawb yn dychwelyd eleni hefyd, gyda ardal fwy i fwynhau bwyd a diod Nadoligaidd, cymdeithasu a mwynhau’r awyrgylch.

Gwisgwch eich esgidiau sglefrio!

Bydd sglefrio iâ yn dychwelyd i Wledd y Gaeaf ar y Glannau eleni gyda’r llyn sglefrio iâ hynod boblogaidd a’r llwybr iâ newydd sbon sy’n ystumio o gwmpas y coed – a gall sglefrwyr ddefnyddio’r ddau yn ystod eu sesiynau sglefrio!

Yn newydd sbon ar gyfer 2022, gall myfyrwyr a theuluoedd brynu tocynnau pris arbennig, sy’n cynnig arbedion sylweddol ar eu profiad yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau. Mae’r tocyn myfyriwr yn cynnwys sglefrio, pryd o fwyd i oedolyn a dewis o gwrw, gwin bach neu win y gaeaf, gydag arbediad o £6. Mae’r tocyn teulu yn cynnig arbediad o £18 i ddau oedolyn a dau blentyn, neu un oedolyn a thri phlentyn, gyda sglefrio i bedwar, un neu ddau bryd o fwyd i oedolyn, un neu ddwy ddiod i oedolyn a dau neu dri phryd o fwyd i blant, gyda diod hefyd.

Bydd sesiynau sglefrio hygyrch hefyd ar gael bob dydd Mawrth.

Prynwch eich tocynnau nawr

Dyma rai pethau y gall ymwelwyr eu mwynhau yn y Bar Alpaidd: y ffordd berffaith i gymdeithasu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau mewn ardal glyd – yn ddelfrydol ar gyfer y nosweithiau oer gaeafol! Cewch weld Abertawe o’r awyr gyda’n Holwyn Arsylwi 33m medr o uchder – y ffordd orau o weld golygfeydd hudolus y ddinas. Dewch i fwynhau’n hatyniadau ffair newydd, sy’n sicr o’ch gwefreiddio!

Bydd y masnachwyr lleol yn gwerthu diod a’r bwyd mwyaf blasus yn y dref; gallwch roi cynnig ar yr atyniadau ffair traddodiadol ac amgylchynu’ch hunain yn yr awyrgylch mwyaf hudol Abertawe.

Oriau Agor

 • Dydd Mawrth 10 Tachwedd: 17.00 – 22.00
 • Dydd Mercher 11 Tachwedd – 4ydd Rhagfyr:
 • Dydd Llun – Dydd Gwener: 13.00 – 22.00
 • Dydd Sadwrn – Dydd Sul: 11.00 – 22.00
 • 5 Rhagfyr ymlaen:
 • Bob dydd: 11.00 – 22.00
 • Oriau Agor Arbennig
 • Noswyl Nadolig: 11.00 – 20.00
 • Dydd Nadolig: Ar Gau
 • Gŵyl San Steffan: 13.00 – 20:00
 • Nos Galan: 11.00 – 20.00
 • Dydd Calan: 11.00 – 20.00
 • Diwrnod Olaf – 8 Ionawr: 11:00 – 21:00