fbpx
Marchnad Nadolig Abertawe 26 Tachwedd - 21 Rhagfyr
Gweld Mwy

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

Ni fyddai Nadolig yn Abertawe’n gyflawn heb daith i Wledd y Gaeaf ar y Glannau rhwng 12 Tachwedd 2021 a 3 Ionawr 2022!

Bydd Gwledd y Gaeaf ar y Glannau’n cael ei thrawsnewid ar gyfer cyfnod yr ŵyl 2021 gyda hoff atyniadau pawb – gan gynnwys Pentref Alpaidd newydd a gwell, mwy o atyniadau ffair a llwybr iâ newydd sbon (gyda sesiynau sglefrio 2 am bris 1 tan 16 Rhagfyr!)

Bydd hoff Bentref Alpaidd pawb yn dychwelyd eleni hefyd, gyda ardal fwy i fwynhau bwyd a diod Nadoligaidd, cymdeithasu a mwynhau’r awyrgylch.

Dyma rai pethau y gall ymwelwyr eu mwynhau yn y Bar Alpaidd: y ffordd berffaith i gymdeithasu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau mewn ardal glyd – yn ddelfrydol ar gyfer y nosweithiau oer gaeafol! Cewch weld Abertawe o’r awyr gyda’n Holwyn Arsylwi 33m medr o uchder – y ffordd orau o weld golygfeydd hudolus y ddinas. Dewch i fwynhau’n hatyniadau ffair newydd, sy’n sicr o’ch gwefreiddio!

Bydd y masnachwyr lleol yn gwerthu diod a’r bwyd mwyaf blasus yn y dref; gallwch roi cynnig ar yr atyniadau ffair traddodiadol ac amgylchynu’ch hunain yn yr awyrgylch mwyaf hudol Abertawe.

Prynu Tocynnau sglefrio iâ

Bydd sglefrio iâ yn dychwelyd i Wledd y Gaeaf ar y Glannau eleni gyda’r llyn sglefrio iâ hynod boblogaidd a’r llwybr iâ newydd sbon sy’n ystumio o gwmpas y coed, newydd sbon ar gyfer 2021! A gall sglefrwyr ddefnyddio’r ddau yn ystod eu sesiynau sglefrio! I ddathlu agoriad Llwybr Iâ Abertawe gall ymwelwyr fwynhau sesiwn sglefrio 2 am bris 1 rhwng 1pm a 4pm dydd Llun i ddydd Iau tan 16 Rhagfyr. Bydd sesiynau sglefrio hygyrch hefyd ar gael bob dydd Mawrth.

Archebwch docynnau Sglefrio Iâ nawr

Rhaid archebu pob tocyn ymlaen llaw – ni fydd swyddfa docynnau ar y safle. Gallwch archebu’ch tocynnau ar-lein ar eich ffôn ar unrhyw adeg.

Hyd pob sesiwn yw 45 munud (sy’n cynnwys yr amser i gasglu’ch esgidiau sglefrio, eu rhoi am eich traed a’u dychwelyd). Rydym hefyd yn cynnig tocynnau ‘prynwch un, cewch un am ddim’ ddydd Llun – ddydd Iau rhwng 13:00 a 16:00 tan 16 Rhagfyr.

Archebwch docynnau Sglefrio Iâ nawr

Ar gyfer unrhyw ymholiadau o ran tocynnau, e-bostiwch y tîm tocynnau yn support@ticketsource.co.uk neu’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn customerservices@a2hice.com

Oriau Agor

Gwelwch isod am oriau agor Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe 2021/22.

(destun newid – gwyliwch ein sianelu cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth fwyaf diweddaraf)

Dydd Gwener – 12eg Tachwedd: 

  • 17.00 – 22.00

Dydd Llun – Dydd Gwener 16eg Tachwedd – 17eg Rhagfyr:

  •  13.00 – 22.00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul a Dyddiau’r Wythnos ar ôl 17eg Tachwedd: 

  • 11.00 -22.00

Noswyl Nadolig: 11.00 -20.00

Diwrnod Nadolig a Dydd San Steffan:Ar gau

Dydd Calan: 11.00 – 20.00