fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn Abertawe ar gyfer tymor newydd sbon llawn digwyddiadau. Bydd yn cynnwys cerddorion byd enwog a darnau anhygoel o gerddoriaeth a fydd yn gwefreiddio ac yn difyrru cynulleidfaoedd o bob oedran.

Christmas Celebrations – Swingin’ Christmas

Nos Fercher 14/12/22, 7.30pm

Andrew Cottee arweinydd
Kerry Ellis  canwr
Matthew Ford canwr

Dathlwch yr ŵyl gyda’r arweinydd Andrew Cottee a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wrth i ni ddychwelyd gyda’n Cyngherddau Dathlu’r Nadolig poblogaidd yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Mae seren y Westend, Kerry Ellis, a seren canu’r Band Mawr, Matt Ford, yn ymuno â’r gerddorfa am noson, gyda chaneuon poblogaidd fel Santa Claus is Coming to Town, It’s the Most Wonderful Time of the Year a Sleigh Ride ymysg rhai o’r clasuron, pob un gyda naws jazz a swing. Mae’r cyngerdd Nadoligaidd bywiog yma, sy’n berffaith i’r teulu cyfan, yn siŵr o greu naws yr ŵyl, felly cofiwch wisgo eich siwmperi a’ch hetiau Nadoligaidd, a mynd i Neuadd Brangwyn i gael noson o gerddoriaeth gwych.

Archebwch nawr

Disney’s Fantasia in Concert

Nos Sadwrn 14/1/23, 3pm

Peidiwch â cholli Fantasia in Concert, sy’n cynnwys uchafbwyntiau o ddwy o ffilmiau cartŵn mwyaf arloesol ac eithriadol Disney “Fantasia” (1940) a’r dilyniant “Fantasia 2000,” gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC! Bydd y cyngerdd yn cyfuno delweddau cartŵn a cherddoriaeth glasurol ac yn sbarduno dychymyg cenhedlaeth newydd. Bydd golygfeydd o’r naill ffilm eiconig a’r llall yn cael eu taflunio mewn manylder uwch ar sgrin fawr uwchben y gerddorfa wrth iddi berfformio rhannau clasurol gan gynnwys The Pastoral Symphony Beethoven, Clair de Lune Debussy, The Sorcerer’s Apprentice Dukas, ymysg eraill.

Archebwch nawr

Fauré Requiem with Ludovic Morlot

Nos Sadwrn 11/2/23, 7.30pm

Brahms Concerto i’r Ffidil, Messiaen O Sacrum Convivium, Fauré Requiem.

Ludovic Morlot arweinydd, James Ehnes ffidil, Rhian Lois soprano, Neal Davies baritôn, Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC.

Much of Messiaen’s music has a religious context, so it may be surprising to know that he only ever wrote one piece of vocal music specifically for the church, his O Sacrum Convivium. With a fervently devotional quality, this fiendishly tricky piece is hushed and reverent, rising to an expressive peak as the text talks of future glory. In contrast, Faure’s Requiem needs little introduction – More intimate in nature than its equally popular counterparts by Verdi and Berlioz, Faure’s Requiem is gentle and comforting, dominated by a very human feeling of faith in eternal rest. Truly spellbinding…

Archebwch nawr

Tadaaki Otaka yn arwain Britten a Elgar

Nos Wener 24/3/ 23, 7.30pm

Elizabeth Maconchy Nocturne for Orchestra, Britten Violin Concerto, Elgar Symphony No. 2.

Tadaaki Otaka arweinydd, Simone Lamsma ffidil.

Bydd yr Arweinydd Llawryfog poblogaidd, Tadaaki Otaka, yn dychwelyd i BBC NOW i berfformio ffefrynnau cadarn gan Elgar a Britten, ochr yn ochr â Nocturne i Gerddorfa hudolus gan Elizabeth Maconchy.

Yn y rhaglen cwbl Brydeinig hon, sy’n edrych ar gerddoriaeth tri o gyfoedion yr 20fed Ganrif, mae Simone Lamsma, sy’n feiolinydd disglair o’r Iseldiroedd, yn ymuno â ni ar gyfer Concerto hynod boblogaidd Britten i’r Ffidil. Ceir cryn amwysedd yn y darn, sydd wedi’i fynegi drwy harmonïau cymhleth, themâu telynegol synfyfyriol, a nodau rhythmig bywiog. Mae’r concerto yn arddangosfa feistrolgar o bŵer eithriadol.

Mae gan gerddoriaeth Elgar le arbennig yng nghalon Tadaaki, ac mae cynulleidfaoedd yn cael gwledd go iawn gyda’i Ail Symffoni. Mae’r symffoni’n llawn egni, ysblander a mabolgampiaeth cerddorol, ac mae’n cyfleu llif o alawon gwreiddiol, rhythm chwareus a chywrain, a nodweddion disglair a meddal. Mae hwn yn sicr yn gyngerdd na ddylech ei fethu…

Archebwch nawr

Y Freuddwyd Americanaidd

Nos Wener 21/4/23, 7.30pm

Ives Central Park in the Dark, Ives The Unanswered Question, Szymanowski Concerto i’r Ffidil Rhif 1, Adams Harmonielehre.

Dychmygwch y cyfnod cyn ceir modur, wrth eistedd ar fainc yn Central Park ar noson o haf… clywid sŵn y nos a distawrwydd y tywyllwch, sŵn cantorion stryd, tylluanod nos, ragtime y piano, bandiau stryd pres a hyd yn oed injan dân. Dyma’r sŵn y mae Charles Ives yn ei greu yn ei ddarn Central Park in the Dark. Mae’n waith partner y darn ‘Two Contemplations’, mae The Unanswered Question yn llai adnabyddus ond heb fod yn llai ingol. Mae’r gwaith rhyfedd hwn yn aml yn cael ei ddisgrifio fel athroniaeth a fynegir mewn cerddoriaeth, ac mae’n delio â’r “cwestiwn parhaol ynglŷn â bodolaeth”, ac mae’n gwrthbwyso tri grŵp o offerynnau nad yw eu haenau byth yn cael eu cysoni’n llwyr.

Mae arddull gerddorol rymus ac eclectig Szymanowski yn gwrthod tonyddiaeth draddodiadol ac estheteg ramantus; ac yn ogystal â cherddoriaeth foethus, lesmeiriol a storïol sy’n rhaeadru, yn ildio i uchelfannau disglair y ffidil unawdol yn ei Goncerto Cyntaf i’r Ffidil. Gyda symudiadau cyflym yn archwilio tirweddau ecsotig, mae’r gwaith yn cael ei lunio gan raddfeydd dwyreiniol ac ebychiadau cerddorfaol bywiog, gydag arlliw o ddirgelwch a’r blues. Bydd y fiolinydd o Dde Korea, Bomsori Kim, yn ymuno â’r Prif Arweinydd Ryan Bancroft a BBC NOW ar gyfer y concerto disglair hwn.

Mae llong enfawr yn codi oddi ar wyneb Bae San Francisco ac yn hyrddio’i hun i’r awyr fel roced o blaned Sadwrn… dyma’r freuddwyd a ysbrydolodd Harmonielehre John Adams. Mae’n llawn syrpreis, ond bob amser yn hudolus yn ei soniarusrwydd bywiog a disglair. Yn sicr mae’r gwaith mynegiannol hwn yn llawn egni, ac yn cael ei sbarduno gan ei symudiad harmonig Minimalaidd.

Archebwch nawr

Symphonic Dances

Nos Wener 12/5/23, 7.30pm

Anna Clyne Masquerade, Tchaikovsky Concerto i’r Piano Rhif 1, Rachmaninov Symphonic Dances

James Feddeck arweinydd, Daniel Ciobanu piano.

Mae Masquerade gan Anna Clyne wedi’i ysbrydoli gan y cyngherddau promenâd gwreiddiol yng nghanol y 18fed ganrif a gynhaliwyd yng ngerddi pleser Llundain, lle’r oedd pobl o bob cefndir yn mwynhau amrywiaeth eang o adloniant; cerddoriaeth ac acrobateg, dawnsio, tân gwyllt a dawns fasgiau. Mae’r gwaith yn ysgogi’r ymdeimlad o achlysur a dathliad, gan gyfuno themâu gwreiddiol gyda hen alawon dawnsio Seisnig.

Mae Concerto Cyntaf mawreddog a brwd Tchaikovsky i’r Piano yn creu’r un ymdeimlad o achlysur. Gyda darnau blodeuog gwych, gorchestwaith taranllyd, adran lanw disglair ac alawon lliwgar, roedd yn llwyddiant ysgubol yn ei berfformiad cyntaf, ac mae’n parhau i fod yr un mor boblogaidd heddiw. Gan ddychwelyd i BBC NOW ar ôl cryn alw, mae’r pianydd hynod dalentog Daniel Ciobanu yn barod i’n harwain drwy ddatblygiadau stormus , alawon hyfryd a diweddglo tanllyd y gwaith.

Gyda harmonïau symudol hyfryd a bywiogrwydd rhythmig ei arddull ddiweddarach, mae cyfansoddiad cyflawn olaf Rachmaninov, sef Dawnsfeydd Symffonig, yn defnyddio motiffau sy’n deillio o gerddoriaeth Eglwys Rwsia ochr yn ochr â dyfyniadau o’i symffoni gyntaf ei hun. Mae hyn yn creu cymysgedd o hiraeth yn erbyn bwrlwm mawr y ddinas ac egni ‘America Fodern’.

Archebwch nawr

Cyngerdd Clo’r Tymor

Nos Wener 2/6/23, 7.30pm

Grace Williams Concert Overture
Mozart Symffoni Rhif 39
R. Strauss Don Quixote

Ryan Bancroft arweinydd, Alice Neary soddgrwth, Rebecca Jones fiola.

Mae’r gyfansoddwraig o Gymru, Grace Williams, a gafodd ei geni yn y Barri wrth ei bodd yn cyfansoddi ar gyfer cerddorfa, ac mae ei darn Agorawd Cyngerdd, a glywn heno dan arweiniad y Prif Arweinydd Ryan Bancroft, yn dangos ei dawn cymharol gynnar yn y genre hwn. Clywn hyn ochr yn ochr ag un o symffonïau olaf Mozart, ei 39ain symffoni, sy’n llawn dirgelwch. Nid yw’n nodweddiadol o arddull arferol Mozart, mae ei agoriad araf a mawreddog yn arwain at allegro egnïol; alaw droellog sy’n perthyn i’r Minuet egnïol, gyda’i alawon bythgofiadwy a’i nodweddion cyfareddol, cyn neidio i’r diweddglo un thema direidus.

Roedd Strauss yn aml yn defnyddio stori i ysgogi ei ddychymyg cerddorol, ac mae Don Quixote, gyda’i ffantasïau’n llawn o’r straeon a ddarllenodd; y cyfareddau, y cweryla, y brwydrau, yr heriau, y cariad a’r stormydd, yn rhoi mwy na digon i gnoi cil arno. Alice Neary fydd yr unawdydd soddgrwth yn chwarae rhan Don Quixote, a Rebecca Williams fydd yr unawdydd fiola yn chwarae rhan ei was, Sancho. Mae Strauss yn sôn am lawer o anturiaethau Don yn y gerdd symffonig 10 symudiad eithaf lloerig hon.

Archebwch nawr