Caswell Bay beach

Caswell Bay beach is a sought-after spot with surfers and families alike.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Cyfleusterau

Wheelchair access Cawodydd Dim smygu o gwbl Achubwr bywyd (Mai-Medi) Maes parcio agosaf tua 100m Cludiant cyhoeddus tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Addas i chwaraeon dŵr Dim cŵn 1 Mai - 30 Medi BBQ Bin


Caswell Bay beach is a sought-after spot with surfers and families alike. The bay has fantastic views and accessible amenities.

Caswell Bay holds both a Blue Flag and Seaside award and is accessible by wheelchair.

A car park is approximately 100m from the beach and there are toilets, external showers and refreshments nearby. Forgot your bucket and spade? No problem, you can buy a spare on the way to the beach!

There is a lifeguard on the beach between May and September and public transport is available at Caswell Bay, although is is some distance away (approx. 400m). The distance between stop and beach may include difficult or rough terrain.

Caswell Bay is suitable for watersports and there is a seasonal dog ban (1st May - 30th September).

From 27th April 2016, Caswell Bay will be a voluntary no smoking beach (pilot scheme).

Cyfeiriad post:
Gower
SA3 3BS

Cyfeiriad e-bost:
@ tourism.team@swansea.gov.uk

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Gwobrau

Gwobr Baner Las

Gwobr Baner Las

Gwobr Glan Môr

Gwobr Glan Môr

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.