fbpx
Natur a bywyd gwyllt gyda Iolo Williams
Mwy o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Caswell Bay beach

Mae traeth Bae Caswell yn fan poblogaidd iawn ymhlith syrffwyr a theuluoedd.

Make a booking

http://

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Caswell Bay beach

Mae traeth Bae Caswell yn fan poblogaidd iawn ymhlith syrffwyr a theuluoedd. Mae gan y bae olygfeydd gwych ac amwynderau hygyrch.

Mae Bae Caswell wedi ennill gwobr y Faner Las a'r Wobr Glan Môr a gellir ei gyrraedd mewn cadair olwyn.
Mae dwy gadair olwyn traeth ar gael i'w llogi am ddim gan Gyngor Abertawe, ond bydd angen cadw lle ymlaen llaw. E-bostiwch Peter.Beynon@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635718.

Mae'r maes parcio oddeutu 100m o'r traeth ac mae toiledau, cawodydd allanol a lluniaeth gerllaw.
Mae gan y maes parcio uned Changing Places fodwlar ger y toiledau presennol. Sylwer y bydd angen côd arnoch er mwyn cael mynediad i'r uned. Ffoniwch wasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe ar 01792 461785 (dydd Llun i ddydd Sadwrn) i ofyn am y côd cyn i chi deithio.
Ydych chi wedi anghofio eich bwced a'ch rhaw? Dim problem, gallwch chi brynu un sbâr yn y siopau glan môr ar eich ffordd i'r traeth!

Bydd achubwr bywyd ar y traeth rhwng mis Mai a mis Medi ac mae cludiant cyhoeddus ar gael ym Mae Caswell, er ei fod peth pellter i ffwrdd (oddeutu 400m). Gall y pellter rhwng y safle bws a'r traeth gynnwys tir garw.

Mae Bae Caswell yn addas ar gyfer chwaraeon dŵr ac ni chaniateir cŵn ar y traeth rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Mae Bae Caswell hefyd yn draeth dim smygu gwirfoddol.

Cyfleusterau
Wheelchair access Cawodydd Dim smygu o gwbl Achubwr bywyd (Mai-Medi) Maes parcio agosaf tua 100m Cludiant cyhoeddus tua 100m Lluniaeth tua 100m Toiledau yn y maes parcio/gerllaw Toiled Hygyrch Addas i chwaraeon dŵr Dim cŵn 1 Mai - 30 Medi BBQ Bin

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post

Gower
SA3 3BS

Gwobrau

Gwobr Baner Las

Gwobr Baner Las

Gwobr Glan Môr

Gwobr Glan Môr

Hygyrchedd