fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Cafe Play Mumbles

Canolfan chwarae meddal â thrwydded lawn yng nghanol y Mwmbwls yw Café Play. Rydym yn cynnig pecynnau parti ardderchog.

Make a booking

01792 363482

http://www.cafeplaymumbles.co.uk

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Cafe Play Mumbles

Y cyntaf o'i fath yn yr ardal, mae Café Play wedi'i ddylunio'n unol â gofynion rhieni a phlant - mae'n lle golau, braf â digon o seddi cyfforddus a ffrâm chwarae deulawr gwych. Dyma amgylchedd delfrydol i blant o bob oed ymarfer a gwella eu sgiliau cyfathrebu, chwarae a rhyngweithio â phlant eraill mewn lleoliad glân a diogel ac, yn syml, gael hwyl.

Rydym wedi creu awyrgylch hamddenol a soffistigedig lle gall rhieni ymlacio a mwynhau coffi ffres neu bryd o fwyd gyda'u papur newydd neu Wi-Fi wrth i'r plant chwarae mewn amgylchedd diogel.

Gan gyd-fynd â'r awyrgylch hwn, mae'r caffi hefyd yn cael ei ddefnyddio fel oriel gan Ffotograffiaeth Deithiol Gŵyr sydd â thros 18,000 o ddilynwyr ar Facebook ac sy'n cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol megis Coffi Coal Town.

Mae gan Café Play becynnau parti pen-blwydd gwych hefyd, gan gynnwys y cyfle i logi'r lleoliad cyfan. Mae wedi'i drwyddedu'n llawn ac mae ar gael i gynnal digwyddiadau drwy'r flwyddyn. Mae gennym gynigion bore coffi a chlwb prynhawn rheolaidd yn ystod y tymor ac, i rieni, rydym yn cynnal digwyddiadau 'Fizz Fridays' a gemau rygbi rhyngwladol Cymru.

Cysylltwch â ni i drafod sut gallwn helpu i leihau'r straen wrth drefnu'ch digwyddiad cymaint â phosib er mwyn i chi allu ymlacio a mwynhau eich parti neu'ch digwyddiad gyda'ch gwesteion.Cafe Play Mumbles
Cyfleusterau
Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Trwyddedig Bwyty / Caffi Toiledau Dim smygu o gwbl Wi-Fi Maes parcio agosaf tua 100m Cludiant cyhoeddus tua 100m Groups Welcome

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oriau agor

Monday to Friday: 9am to 5:00pm
Saturday: 9am to 6pm
Sunday: 10am to 5:30pm

We are closed Christmas Day, Boxing Day & New Year's Day

Cyswllt

Cyfeiriad post

Castleton Walk Arcade
Newton Road
Mumbles
SA3 4AX

www.cafeplaymumbles.co.uk

E-bost

CafePlayMumbles@hotmail.com

Ffoniwch ni

01792 363482

Hygyrchedd