fbpx

Mae traeth Horton yn eang ac yn ddiogel ac mae digon o fôr a thywod i bawb. Un ar gyfer chwaraeon dŵr a hwyl i’r teulu, mae’n draeth ar gyfer popeth.

Sut mae cyrraedd yno

Gellir ei gyrraedd mewn car neu ar gludiant cyhoeddus (SA3 1LB).

Gall y pellter rhwng y maes parcio a’r traeth gynnwys tir anodd neu arw.

Cyfleusterau

Maes Parcio: Tua 100m o’r traeth, fe’i cynhelir gan Gyngor Abertawe, manylion a thaliadau.

Toiledau:  Gerllaw gan gynnwys toiled hygyrch.

Lluniaeth: Ar gael ond ychydig bellter i ffwrdd (tua 400m). Gall y pellter rhwng y lluniaeth a’r traeth gynnwys tir anodd neu arw.

Cludiant cyhoeddus: Oes, tua 100m o’r traeth.

Cŵn: Mae cŵn yn cael eu gwahardd yn dymhorol o 1 Mai i 30 Medi.

Mynediad i gadair olwyn: Nac oes.

Achubwyr Bywydau: Rhwng mis Mai a mis Medi.

Chwarae’n Ddiogel!

Mae Horton yn draeth gwych ar gyfer chwaraeon dŵr ac mae achubwr bywydau ar ddyletswydd yno yn ystod misoedd yr haf.