fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth
Page menu
Cysylltwch
Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau

Three Cliffs Bay beach

Three Cliffs Bay beach offers a wilder experience. Picture a spectacular shoreline of sand dunes, salt marsh and limestone cliffs.

Make a booking

http://

Partner Swyddogol

Partner Swyddogol

Three Cliffs Bay beach

Mae Bae y Tri Chlogwyn yn cynnig profiad mwy gwyllt i'r sawl sy'n fwy anturus, gyda thraethlin drawiadol o dywod, twyni tywod, morfeydd heli a chlogwyni calchfaen. Mae Bae y Tri Chlogwyn, rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr y mae'n werth tynnu lluniau ohoni, hefyd yn lle delfrydol i eistedd a chael tamaid wrth edmygu'r golygfeydd, a dyma'r rheswm y cafodd ei bleidleisio'n fan picnic gorau'r DU yn 2017 gan yr ap adloniant, Disneylife.

Cyfleusterau
Maes parcio agosaf tua 400m Cludiant cyhoeddus tua 400m Croesewir cŵn drwy’r flwyddyn Gall y daith gerdded fod yn arw/anodd ei chyrraedd

Amserau agor

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Diwrnodau agored

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Cyswllt

Cyfeiriad post


SA4 9GJ

Hygyrchedd