fbpx
Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe 2024
15 - 17 Mehefin

Llwybrau Cerdded

Gyda thros 400 milltir o hawliau tramwy, sy’n cynnwys un o ddarnau mwyaf atyniadol Llwybr Arfordir Cymru (y cyntaf erioed i ffinio arfordir cenedl gyfan), mae gennym lwybrau sy’n addas ar gyfer pob oedran, gallu a lefel ffitrwydd. Ar y dudalen hon cewch ddisgrifiad o bob un o’n teithiau cerdded, wedi’u rhestru fesul ardal: penrhyn Gŵyr, Abertawe wledig a chanol dinas Abertawe.

Penrhyn Gŵyr

Llwybr Gŵyr

Gower Pilgrim Way LogoLlwybr 50 milltir o hyd yw Llwybr Pererindod Gŵyr, a fydd yn cysylltu’r 17 o eglwysi hanesyddol ym mhenrhyn Gŵyr yn ogystal â nifer o gapeli a safleoedd Cristnogol eraill ar hyd y ffordd.

Ewch i’r wefan Llwybr Pererindod Gŵyr

Abertawe Wledig

 

Abertawe