fbpx
Joio'r Haf yn Abertawe
Mwy o wybodaeth

Llwybrau Cerdded ac Arweiniadau

Share

 

Llwybrau Cerdded ac Arweiniadau

Gyda thros 400 milltir o hawliau tramwy, sy’n cynnwys un o ddarnau mwyaf atyniadol Llwybr Arfordir Cymru (y cyntaf erioed i ffinio arfordir cenedl gyfan), mae gennym lwybrau sy’n addas ar gyfer pob oedran, gallu a lefel ffitrwydd. Ar y dudalen hon cewch ddisgrifiad o bob un o’n teithiau cerdded, wedi’u rhestru fesul ardal (penrhyn Gŵyr, Abertawe wledig a chanol dinas Abertawe) ynghyd ag arweiniadau manwl y gellir eu lawrlwytho AM DDIM!
 

The Gower Peninsula

 

Coetiroedd Hynafol Gŵyr

Mae’r daith gerdded hyfryd hon yn cynnwys Gwarchodfa Coed Cwm Iorwg yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt gyda golygfeydd braf dros Foryd Llwchwr gerllaw.

 

Tair Taith Gerdded yn Llanrhidian

 
Gyda thros 38 cilometr o hawliau tramwy cyhoeddus trwy goetir hynafol ac ar draws tir fferm, tiroedd comin a morfa heli, gall llwybrau amrywiol yr ardal arwain at olygfeydd prydferth ac annisgwyl.

Penmaen – Defnyddio’r bws ar gyfer teithiau cerdded

Archwiliwch safle Penmaen, pentref hynafol a gladdwyd gan dywod, ymfalchïwch ym mhrydferthwch Bae y Tri Chlogwyn a mwynhewch aroglau anhygoel y blodau gwyllt.
 

Taith Gerdded Trwyn Oxwich

Trwyn Oxwich: Taith drawiadol o gwmpas un o bentiroedd mwyaf prydferth a dramatig Gŵyr. Ewch am dro drwy goetir prydferth ac ar draws clogwyni agored gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr.

Llanrhidian i Cheriton

Taith ddymunol trwy gefn gwlad hyfryd gogledd Gŵyr gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr rhwng Llanrhidian a Cheriton ym mhenrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU.

Langland i Fae Caswell

Mae’r rhan brydferth hon o arfordir Gŵyr yn weddol agos i bentref prysur y Mwmbwls. Bydd y rhai sy’n mwynhau bywyd gwyllt wrth eu boddau’n ceisio gweld y brain croesgoch prin neu hebogau, cnocellod y coed, boncathod, morloi, llamidyddion a llawer mwy.

Dynfant i Dre-gŵyr

Taith gerdded cefn gwlad hardd i bentref prydferth Tre-gŵyr. Mae pentref Tre-gŵyr tua 4 milltir yn unig i’r gogledd-orllewin o ganol dinas Abertawe ac fe’i hadwaenir yn aml fel y porth i benrhyn Gŵyr.

Rhosili – Defnyddio’r bws ar gyfer teithiau cerdded

Gallwch gerdded i Wylfa Gwylwyr y Glannau a mwynhau golygfeydd ysblennydd Pen Pyrod sy’n enwog a thraeth arobryn Bae Rhosili (y traeth gorau yng Nghymru ac yn un o 10 traeth gorau’r DU yn ôl defnyddwyr TripAdvisor).

 

Llwybr Gŵyr

 
Gower Way walking route
 
Llwybr llinol a hir sy’n croesi penrhyn Gŵyr o’r dwyrain i’r gorllewin yw Llwybr Gŵyr.

Rural Swansea

 

Cwm Clydach

Mae’r gylchdaith 9 milltir hon yn dilyn afon Clydach Isaf trwy goetir heddychlon i dir comin heb ei ddifetha gyda safleoedd o ddiddordeb archaeolegol a golygfeydd godidog tuag at Fannau Brycheiniog.

Cwm Ysgiach

Bydd y gylchdaith 7 milltir hon yn eich tywys trwy bentref Felindre ac ar draws rhostiroedd agored, gyda golygfeydd trawiadol ar draws moryd Llwchwr a gogledd penrhyn Gwŷr.

Penlle’r Castell

Hon yw’r rhan hiraf o Lwybr Gŵyr. Mae’n gymharol hir, felly mae’n fwy addas ar gyfer cerddwyr profiadol. Mae sector gogleddol Llwybr Gŵyr yn arwain i’r gogledd-ddwyrain o Dre-gŵyr trwy Ddyffryn Lliw i gaer adfeiliedig hanesyddol Penlle’r Castell ar gopa Mynydd y Betws.

Llwybr Treftadaeth Pontarddulais

Mae Llwybr Treftadaeth Pontarddulais yn gylchdaith drwy bentref Pontarddulais sy’n cynnwys eglwys o’r 12 ganrif, Llandeilo Tal-y-bont.

Canol Dinas Abertawe

 

Llwybr Cerdded Canol y Ddinas

 

 
Mae’r arweiniad hwn yn eich tywys o gwmpas y 10 atyniad mwyaf poblogaidd yng nghanol dinas Abertawe a gerllaw.