fbpx

Llwybr hyfryd trwy gefn gwlad prydferth gogledd Gŵyr sy’n dilyn rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr rhwng Llanrhidian a Cheriton yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain, Gŵyr.

Tro hir

Pellter: Pellter y llwybr o Lanrhidian i Cheriton ac yn ôl yw 8 milltir (13km).


Tro byr 1

Pellter: rhwng Llanrhidian a Weble (3 milltir neu 5km).


Tro byr 2

Pellter: rhwng Landimôr a Cheriton (3 milltir neu 5km).


Fel arall, gellir cerdded ar hyd llwybr yr arfordir o Lanrhidian i Cheriton neu i’r gwrthwyneb a defnyddio’r bws i ddychwelyd i’r man cychwyn.

Map o’r Llwybr

Os yw’r daith gerdded hon yn apelio atoch, beth am lawrlwytho’r arweiniad llwybrau cerdded bychan gwych hwn. Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Dinas a Sir Abertawe sydd wedi’i lunio, a bydd yn eich helpu i fynd ar y trywydd iawn.

Rhagor o wybodaeth

Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Cyngor Abertawe

# 01792 635746 neu 01792 635230
@ countrysideaccess@swansea.gov.uk
www.abertawe.gov.uk/mynediadcefngwlad

Rhagor o ddolenni
i www.baytrans.org.uk
i www.traveline-cymru.org.uk

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe’n cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd sy’n mynd heibio nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr. Rhagor o wybodaeth: