fbpx
Ymunwch â’n her ‘Ditectifs Carreg Drws’ i ailddarganfod beth sydd ar eich carreg drws!
Gweld Mwy

Beicio ym Mae Abertawe

Share

Paratowch i fynd ar eich beic. Mae gan Fae Abertawe ddigon o lwybrau beicio heb draffig ac mae’n rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a’r Llwybr Celtaidd. Ymlaciwch gyda thaith feicio ar hyd y prom, ac os oes yn well gennych rhywbeth sy’n llawn adrenalin – ewch tua’r bryniau! Mae gan Gwm Afan a Chwm Nedd enw byd-eang am feicio mynydd. Mae llwybrau sy’n addas i bawb. Gall teuluoedd a’r rhai sy’n newydd i feicio fynd ar y llwybrau gwyrdd, maent yn dal i fod yn heriol – ac mae’r golygfeydd yn ddigon i gipio’ch anadl (yn hytrach na’r daith feicio).

Cycle Routes in Swansea Bay

Beic? Oes! Helmed? Oes! Ewch ar eich beic am daith 5 milltir ar hyd promenâd Bae Abertawe. Beth am feicio o ganol y ddinas i’r Mwmbwls a chael hufen iâ wedi i chi gyrraedd. Maent yn dweud ei fod ymysg y gorau yn y byd. Mae beicio ar hyd y bae’n weithgaredd gwych ar gyfer diwrnod o haf gyda nifer o gaffis yn edrych dros y môr!

Gallwch hefyd feicio ar rai ffyrdd tawelach ar lwybr beicio gogledd Gŵyr. Edrychwch ar y golygfeydd godidog (cofiwch eich camera!) Am feicio hamddenol, heb draffig, mae Taith y Tawe’n ddelfrydol. Mae ychydig dros 6 milltir ac mae’n llwybr gwych i deuluoedd. Os hoffech fynd am dro ar hyd y traeth, yna Ger y Môr yw’r llwybr i chi. Mae’n gorffen yn y Mwmbwls lle gallwch fynd i’r dŵr i oeri, neu efallai fwyta rhywbeth melys? Dyma daith hamddenol, ond mae’n gyfanswm o 10 milltir. Mae’n werth yr ymdrech.

Cycling along Swansea Prom

Yn galw ar y rhai sy’n hoff o adrenalin! Dewch i feistroli llwybrau troellog, creigiog a gwyllt Parc Coedwig Afan. Dewiswyd y llwybrau ymysg y ’10 lle gorau yn y byd i feicio’ gan gylchgrawn Mountain Bike, mae’r lle hwn yn un y mae’n rhaid i chi ymweld ag ef!  Mae gan Barc Coedwig Afan dros 100km o lwybrau disgyn, sengl, heriol, ardaloedd dringo heriol a golygfeydd trawiadol dros Gymoedd De Cymru. Gallwch hurio’r holl gyfarpar yn y ganolfan ymwelwyr, felly ‘sdim esgus -bant â chi!

Mae Abertawe yn ddinas sy’n croesawu beiciau. Mae rheslau beiciau diogel ar gael ar draws y ddinas ac mae gan lawer o westai a gwelyau a brecwast wobrau ‘Croesawu Beiciwyr’.

Map Beiciau Bae Abertawe