fbpx

Archwiliwch safle Pen-maen, pentref hynafol wedi’i gladdu gan dywod. Mwynhewch olygfeydd godidog o Fae y Tri Chlogwyn. Mwynhewch y blodau gwyllt sy’n arogli’n hyfryd. Dyma enghreifftiau o’r wledd y gallwch ei mwynhau ar hyd y llwybr hwn. Lawrlwythwch fap o’r llwybr i gael rhagor o wybodaeth.

Dechrau a Gorffen: Safle bws ym Mhen-maen
Pellter/amser: Oddeutu 1 1/4 milltir, 1/2 awr – 1 awr
Natur y tir: Mae arwyneb y tir yn amrywio o galed i feddal ac anwastad. Mae 2 lethr serth.
Gwybodaeth am Ddiogelwch: Byddwch yn ofalus wrth groesi’r ffordd brysur. Mae’r llwybr yn agos at glogwyni a llethrau serth uwch ben yr arfordir.
Byddwch yn barod: Gwisgwch ddillad ac esgidiau sy’n addas ar gyfer yr amodau a’r tymor.
Lluniaeth: Siop/caffi a thafarn yn Parkmill, 2 filltir tuag at Abertawe.
Toiledau Cyhoeddus: Dim.

Map o’r Llwybr

Os yw’r daith gerdded hon yn apelio atoch, beth am lawrlwytho’r arweiniad llwybrau cerdded bychan gwych hwn. Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Dinas a Sir Abertawe sydd wedi’i lunio, a bydd yn eich helpu i fynd ar y trywydd iawn.  

Rhagor o wybodaeth

Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Cyngor Abertawe

# 01792 635746 neu 01792 635230
@ countrysideaccess@swansea.gov.uk
www.abertawe.gov.uk/mynediadcefngwlad

Rhagor o ddolenni
i www.baytrans.org.uk
i www.traveline-cymru.org.uk

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe’n cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd sy’n mynd heibio nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr. Rhagor o wybodaeth: