fbpx
Gŵyl Ymylol Abertawe 2021
Rhagor o wybodaeth
BLOG | August 03, 2020

Mwynhewch daith gerdded ar thema Dylan Thomas drwy ran o’r Ardal Forol. Hyd y daith gerdded wastad hon yw tua 1 cilometr, a gall gymryd hyd at 20-25 munud.

Ganed Dylan Thomas yn Abertawe, a threuliodd 20 mlynedd gyntaf ei fywyd yn y ddinas. Dychwelodd i Abertawe’n aml yn ystod y blynyddoedd dilynol, a pharhaodd i ysgrifennu am ei dref – ‘beautiful and drab town’ – a’i phobl.

Bydd geiriau Dylan yn eich arwain wrth i chi ddilyn y llwybr byr hwn a darganfod Marina Abertawe drwy ei lygaid ef. Cewch weld rhywfaint o hanes a threftadaeth ddiwydiannol yr ardal yn y fan a’r lle, ac effeithiau parhaol y Blitz ar dref Dylan, tref yr oedd yn ei disgrifio fel ‘marble-town, city of laughter, little Dublin’ (llythyr at Vernon Watkins).

Uchafbwyntiau

Llwybr

  • Mae’r daith yn dechrau y tu allan i Ganolfan Dylan Thomas.
  • Cerddwch ar hyd East Burrows Road. Trowch i’r dde ychydig ar ôl Clwb Hwylio Abertawe a cherddwch tuag at dafarn y Pumphouse.
  • Croeswch y bont gerddwyr i gyrraedd Capten Cat.
  • Dychwelwch at y llwybr a cherddwch ar draws y bont gerddwyr ac ewch heibio tafarn y Pumphouse ac Abernethy Quay i gyrraedd Sgwâr Dylan Thomas a’i gerflun.
  • Cerddwch at ymyl y sgwâr a Theatr Dylan Thomas, cartref Theatr Fach Abertawe.
  • Cerddwch ar hyd Gloucester Place tuag at Westy’r Queens.
  • Trowch i’r chwith a rownd y gornel fe welwch Amgueddfa Abertawe.
  • Trowch i Adelaide Street a cherddwch heibio hen swyddfeydd The Evening Post.
  • Trowch i’r dde ar Somerset Place a byddwch yn gweld Canolfan Dylan Thomas, sef diwedd eich taith fer.

Map

Taith Sain

Trawsgrifiadau

Gallwch lawrlwytho copi PDF o’r llwybr sy’n cynnwys trawsgrifiad o’r daith sain yma.