fbpx
Natur a bywyd gwyllt gyda Iolo Williams
Mwy o wybodaeth

Mae hon yn daith gerdded gymharol hawdd o amgylch Cronfa Ddŵr Lliw Isaf, lle gallwch fwynhau golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Lliw.

Crynodeb o’r Daith Gerdded

Graddio’r Daith Gerdded: Hawdd
Math o lwybr: Crwn.
Yn addas ar gyfer: Pawb – ond dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.
Natur y tir: Mae’r llwybr yn cynnwys tir anwastad: arwynebau caled, cadarn a llyfn. Ceir llwybr troed cul â chwymp serth.
Dechrau: Maes parcio Cronfa Ddŵr Lliw Isaf, y gellir ei chyrraedd o’r ffordd rhwng Felindre a Rhyd-y-Pandy, tair milltir i’r gogledd o gyffordd 46 yr M4.
Gorffen: Maes Parcio Cronfa Ddŵr Lliw Isaf, y gellir ei chyrraedd o’r ffordd rhwng Felindre a Rhyd-y-Pandy, tair milltir i’r gogledd o gyffordd 46 yr M4.
Pellter y daith: 2 filltir.
Amser cyfartalog: 1-2 awr.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Cludiant Cyhoeddus: Manylion ar wefan BayTrans
Mannau parcio ceir: Ar gael ym maes parcio Cronfa Ddŵr Lliw. Ar agor tan 6.00 yn y prynhawn. Pris: £2.50.
Lluniaeth a thoiledau cyhoeddus: Ar gael ar ddechrau’r llwybr.  Gwasanaeth cludfwyd un unig ar hyn o bryd.
Byddwch yn barod: Gwisgwch esgidiau addas.
Gwybodaeth am Ddiogelwch: Cadwch lygad am y grisiau.

Cwblhawyd yr argae sy’n dal Cronfa Ddŵr Lliw Isaf ym 1867. Fodd bynnag, nid oedd yn gwbl ddwrglos pan gafodd ei chwblhau, sefyllfa a gywirwyd ym 1979 pan gafodd ei hailadeiladu – 112 o flynyddoedd ar ôl iddi gael ei hadeiladu’n gyntaf.

Roedd y gronfa’n cyflenwi dŵr i Abertawe’n wreiddiol, ond heddiw, ar ôl iddo gael ei drin yng Ngwaith Dŵr Felindre, caiff y dŵr ei bwmpio ar draws pob ran o dde Cymru.

Cloddiwyd am lo yn yr ardal slawer dydd ac mae’r llwybr yn mynd heibio un o’r adeiladau yng Nglofa Felindre, sydd heb ei ddefnyddio ers dros gant o flynyddoedd. Daw’r wybodaeth uchod o’r arweiniad: Cerdded am Iechyd, a gynhyrchwyd gan Ddinas a Sir Abertawe.

Map o’r Llwybr

Os yw’r daith gerdded hon yn apelio atoch, beth am lawrlwytho’r arweiniad llwybrau cerdded bychan gwych hwn. Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Dinas a Sir Abertawe sydd wedi’i lunio, a bydd yn eich helpu i fynd ar y trywydd iawn.

Map o’r Llwybr

Rhagor o wybodaeth

Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Cyngor Abertawe

# 01792 635746 neu 01792 635230
@ countrysideaccess@swansea.gov.uk
www.abertawe.gov.uk/mynediadcefngwlad

Rhagor o ddolenni
i www.baytrans.org.uk
i www.traveline-cymru.org.uk
i https://lliwreservoirs.com

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe’n cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd sy’n mynd heibio nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr. Rhagor o wybodaeth: