fbpx
Coronafeirws - Y newyddion a'r cyngor diweddaraf gan Gyngor Abertawe
Gweld Mwy

Gallwch archwilio Llanrhidian ar droed gyda’r 3 llwybr cerdded hwn.

Mae cymuned Llanrhidian Uchaf yn cynnwys pentrefi Crofty, Llanmorlais, Pen-clawdd, y Crwys a Blue Anchor. Gyda thros 38 cilometr o hawliau tramwy cyhoeddus sy’n arwain trwy goetiroedd hynafol ac ar draws tir ffermio, tir comin a morfeydd heli, gall llwybrau amrywiol yr ardal arwain at olygfeydd hyfryd ac annisgwyl.

Lawrlwythwch y map llwybr i ddysgu rhagor am y 12 o leoliadau o ddiddordeb hanesyddol a’r bywyd gwyllt gallwch ddod o hyd iddynt ar hyd y ffordd.

Llwybr Glas

Pellter: 3.5km neu 2.25 milltir
Amser amcangyfrifol: 50 munud

Llwybr coch

Pellter: 2.5km neu 1.5 milltir
Amser amcangyfrifol: 50 munud

Llwybr oren

Pellter: 7.5km neu 4.6 milltir
Amser amcangyfrifol: 2 awr

 

Sylwer: yn gyffredinol, mae signal ffonau symudol yn dda ar hyd y llwybrau hyn, ond gall fod yn wael ar waelod dyffrynnoedd. Mae’r tywydd yn gallu newid yn gyflym, felly efallai y bydd angen dillad dwrglos ac esgidiau cadarn arnoch.

Map o’r Llwybr

Os yw’r daith gerdded hon yn apelio atoch, beth am lawrlwytho’r arweiniad llwybrau cerdded bychan gwych hwn. Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Dinas a Sir Abertawe sydd wedi’i lunio, a bydd yn eich helpu i fynd ar y trywydd iawn.


Rhagor o wybodaeth

Tîm Mynediad i Gefn Gwlad Cyngor Abertawe

# 01792 635746 neu 01792 635230
@ countrysideaccess@swansea.gov.uk
www.abertawe.gov.uk/mynediadcefngwlad

Rhagor o ddolenni
i www.baytrans.org.uk
i www.traveline-cymru.org.uk

Gyda bron 400 milltir o hawliau tramwy, mae Bae Abertawe’n cynnig nifer o lwybrau cerdded cofiadwy, o deithiau byr i deuluoedd sy’n mynd heibio nifer o eglwysi a thirnodau bach yn yr ardal, i lwybrau i bobl fwy profiadol, gyda golygfeydd syfrdanol o Benrhyn Gŵyr. Rhagor o wybodaeth: