fbpx
Cyngherddau Dathlu’r Nadolig BBC NOW
Neuadd Brangwyn 14 Rhagfyr

Bydd Abertawe yn cynnal wythnos arall o chwaraeon o’r radd flaenaf yn haf 2023 gyda Chyfres Para Treiathlon y Byd 2023 yn dychwelyd ar 15 Gorffennaf ac Ironman 70.3 Abertawe ar 16 Gorffennaf! Bydd yr Ŵyl Parachwaraeon wythnos o hyd hefyd yn dychwelyd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu’r miloedd o athletwyr, cefnogwyr a gwylwyr yn ôl!

*Gwybodaeth am ddigwyddiadau 2023 yn dod yn fuan*


Ym mis Awst 2022 roedd gennym haf enfawr o chwaraeon byw yn Abertawe, wrth i ni groesawu miloedd o athletwyr a gwylwyr i’r ddinas ar gyfer gŵyl Parachwaraeon, Cyfres Para Treiathlon y Byd 2022 Volvo Abertawe ac IRONMAN 70.3 Abertawe.

Rhwng 1 a 7 Awst roedd gennym Ŵyl Parachwaraeon wythnos o hyd a oedd yn cynnwys digwyddiadau Cymryd Rhan GO TRI a oedd yn rhoi’r cyfle i bobl gymryd rhan, yn ogystal â digwyddiadau gwych i wylwyr a oedd yn cynnig y cyfle i weld paradreiathletwyr o’r radd flaenaf yn cystadlu.

Ar ddydd Sadwrn 6 Awst, roedd rhai o baradreiathletwyr gorau’r byd wedi cyrraedd Abertawe i gystadlu am y fedal aur ar draws y ddinas yn y Gyfres Para Treiathlon y Byd 2022 Volvo Abertawe gyntaf erioed.

Daeth yr wythnos i ben gydag uchafbwynt ar ddydd Sul 7 Awst gydag IRONMAN 70.3 cyntaf Abertawe, lle’r oedd miloedd o gystadleuwyr, gan gynnwys Alistair Brownlee, wedi rhoi cynnig ar y cwrs newydd sbon yn Abertawe, sy’n arddangos ein dinas a’n bae arbennig a Phenrhyn Gŵyr godidog. O gystadleuwyr proffesiynol a oedd yn cystadlu i ennill lle mewn prif ddigwyddiadau, i gystadleuwyr cyffredin a oedd yn herio’u hunain i gwblhau’r ras ddygnwch anhygoel hon, gyda miloedd o wylwyr, teulu a ffrindiau’n eu cefnogi ar hyd y cwrs.

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn ystod yr wythnos!

Dros yr wythnos croesawom filoedd o gefnogwyr, athletwyr a gwylwyr i’r rhan hyfryd hon o’r byd. Os mai dyma oedd eich tro cyntaf yma, rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich arhosiad ac yn gobeithio y gwelwn chi eto’n fuan. Os ydych chi’n cynllunio ymweliad arall i weld yr hyn sydd gan weddill Bae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr i’w gynnig, ewch i’n gwefan i chwilio am lety, bariau a bwytai, ysbrydoliaeth, traethau prydferth a mwy.  Os ydych chi’n breswylydd, mae’r digwyddiadau gwych yn parhau! Cymerwch gip ar ein hadran ‘Digwyddiadau’ i weld yr hyn sydd ar ddod ar gyfer gweddill y flwyddyn a thu hwnt.

Os yw’r chwaraeon byw bendigedig hyn wedi’ch ysbrydoli, mae digonedd o chwaraeon ar gynnig o hyd! Mae ras 10k Bae Abertawe Admiral ar y gorwel ar 18 Medi, ac mae’r cyfle i gofrestru ar gael tan 31 Awst. Mae gan ein tîm Chwaraeon ac Iechyd weithgareddau, dosbarthiadau a mwy trwy gydol y flwyddyn ac yn ystod  gwyliau’r ysgol sy’n cynnig ffitrwydd a hwyl i bobl o bob oedran. Mae hefyd ddigon o weithgareddau, chwaraeon dŵr a mwy ar gael hefyd!

Ond nid digwyddiad untro’n unig oedd y penwythnos anhygoel hwn o chwaraeon. Yn ogystal ag ysbrydoli a difyrru miloedd, mae rhaglen etifeddiaeth hefyd ar waith, a bydd y tri digwyddiad yn dychwelyd yn 2023. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau’r flwyddyn nesaf wrth iddynt gael eu cadarnhau!