fbpx
Gwledd y Gaeaf ar y Glannau 15 Tachwedd 2023 a 2 Ionawr 2024
Rhagor o wybodaeth

Cynhaliwyd wythnos arall o chwaraeon o’r radd flaenaf yn Abertawe yn haf 2023, gyda Chyfres Para Treiathlon y Byd 2023 yn dychwelyd ar 15 Gorffennaf ac Ironman 70.3 Abertawe ar 16 Gorffennaf! Gwelsom hefyd ddychweliad yr Ŵyl Parachwaraeon wythnos o hyd, lle gwnaethom groesawu filoedd o athletwyr, cefnogwyr a gwylwyr yn ôl!

Rhwng 10 a 16 Gorffennaf roedd yr Ŵyl Parachwaraeon wythnos o hyd, a oedd yn cynnwys digwyddiadau Cymryd Rhan a Gwirfoddoli a oedd yn rhoi’r cyfle i bobl gymryd rhan, yn ogystal â digwyddiadau gwych i wylwyr a oedd yn cynnig y cyfle i weld paradreiathletwyr o’r radd flaenaf yn cystadlu.

Ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf, daeth rhai o baradreiathletwyr gorau’r byd i Abertawe i gystadlu am y fedal aur ar draws y ddinas yng Nghyfres Para Treiathlon y Byd Abertawe 2023.

A daeth yr wythnos i ben gydag uchafbwynt ddydd Sul 16 Gorffennaf gydag Ironman 70.3 Abertawe, lle’r oedd miloedd o gystadleuwyr wedi mynd ar hyd cwrs newydd Abertawe gan arddangos ein dinas, ein bae a phenrhyn Gŵyr anhygoel. O gystadleuwyr proffesiynol a oedd yn cystadlu i ennill lle mewn prif ddigwyddiadau, i gystadleuwyr cyffredin a oedd yn herio’u hunain i gwblhau’r ras ddygnwch anhygoel hon, gyda miloedd o wylwyr, teulu a ffrindiau’n eu cefnogi ar hyd y cwrs.