fbpx
Mae IRONMAN 70.3 Abertawe yn dod...
Dydd Sul 14 Gorffennaf

Rhoi cynnig arni!

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant wythnos o hyd digwyddiad y llynedd, mae’r Ŵyl Para Chwaraeon yn dychwelyd yn 2024 i adeiladu ar y cyfleoedd cynhwysol lleol a’r cyfleoedd para-chwaraeon cystadleuol a gafodd eu harddangos y llynedd. Tu allan i ddigwyddiadau enfawr traddodiadol, fel y Gemau Paralympaidd, Gemau’r Byddar, Gemau Byd-eang Virtus neu’r Gemau Olympaidd Arbennig, mae’r digwyddiad hwn yn un o fath sy’n cyfuno digwyddiadau para-chwaraeon cystadleuol ar draws nifer o chwaraeon, ochr yn ochr â chyfleoedd cyfranogiad cynhwysol.

O ‘ddigwyddiadau rhoi cynnig arni’ i ddigwyddiadau para chwaraeon elitaidd, mae digonedd o ffyrdd i gymryd rhan:

  • Cymryd rhan – mae diwrnod cyfres insport yn dychwelyd, cyfle i ddod draw i roi cynnig ar dros 20 o wahanol chwaraeon para a dysgu mwy am chwaraeon anabledd yn yr ardal leol.
  • Gwylio – bydd y digwyddiad yn cynnwys chwe chystadleuaeth para-chwaraeon elitaidd, gan arddangos rhai o’r athletwyr gorau ym myd para-chwaraeon.
  • Gwirfoddoli – ymunwch â’r tîm i gynorthwyo i chynnal digwyddiadau chwaraeon ar draws Abertawe drwy gydol yr wythnos.

Bydd yr Ŵyl Para Chwaraeon yn cael ei chydgysylltu gan Chwaraeon Anabledd Cymru a’i datblygu a’i chyflwyno gan rwydwaith o randdeiliaid allweddol, gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol Cymru a/neu Gyrff Rheoli Chwaraeon Prydeinig, Cyngor Abertawe, a chlybiau insport lleol, gyda’r nod o ddarparu cyfleoedd hygyrch o ansawdd uchel ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion anabl.

Amserlen o Ddigwyddiadau

.