fbpx
CROESO mewn cydweithrediad a First Cymru
29 Chwefror - 3 Mawrth

Gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol yn dod yn fuan

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant wythnos o hyd digwyddiad y llynedd, mae’r Ŵyl Para Chwaraeon yn dychwelyd yn 2024 i adeiladu ar y cyfleoedd cynhwysol lleol a’r cyfleoedd para-chwaraeon cystadleuol a gafodd eu harddangos y llynedd. Tu allan i ddigwyddiadau enfawr traddodiadol, fel y Gemau Paralympaidd, Gemau’r Byddar, Gemau Byd-eang Virtus neu’r Gemau Olympaidd Arbennig, mae’r digwyddiad hwn yn un o fath sy’n cyfuno digwyddiadau para-chwaraeon cystadleuol ar draws nifer o chwaraeon, ochr yn ochr â chyfleoedd cyfranogiad cynhwysol.

O ‘ddigwyddiadau rhoi cynnig arni’ i ddigwyddiadau para chwaraeon elitaidd, mae digonedd o ffyrdd i gymryd rhan:

  • Cymryd rhan – mae diwrnod cyfres insport yn dychwelyd, cyfle i ddod draw i roi cynnig ar dros 20 o wahanol chwaraeon para a dysgu mwy am chwaraeon anabledd yn yr ardal leol.
  • Gwylio – bydd y digwyddiad yn cynnwys chwe chystadleuaeth para-chwaraeon elitaidd, gan arddangos rhai o’r athletwyr gorau ym myd para-chwaraeon.
  • Gwirfoddoli – ymunwch â’r tîm i gynorthwyo i chynnal digwyddiadau chwaraeon ar draws Abertawe drwy gydol yr wythnos.

Bydd yr Ŵyl Para Chwaraeon yn cael ei chydgysylltu gan Chwaraeon Anabledd Cymru a’i datblygu a’i chyflwyno gan rwydwaith o randdeiliaid allweddol, gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol Cymru a/neu Gyrff Rheoli Chwaraeon Prydeinig, Cyngor Abertawe, a chlybiau insport lleol, gyda’r nod o ddarparu cyfleoedd hygyrch o ansawdd uchel ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion anabl.

Amserlen o Ddigwyddiadau

  • Para Golf – Agored Cymru (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Llun 10 Gorffennaf, Clwb Golff Bae Langland
  • Cyfres Insport: Abertawe (Cymryd rhan): Dydd Mawrth 11 Gorffennaf, Campws Singleton Prifysgol Abertawe
  • Pencampwriaethau Tîm Boccia DU (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Mercher 12 – Dydd Iau 13 Gorffennaf, LC Abertawe
  • Pêl-droed Byddar – Cymru v Yr Alban (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Gwener 14 Gorffennaf, TBC
  • Saethu Para – Cymraeg Agored Para (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Gwener 14 – Dydd Sul 16 Gorffennaf, Canolfan Tenis Dan Do Abertawe
  • Pencampwriaethau Prydain Cleddyfa Para (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Gwener 14 – Dydd Sul 16 Gorffennaf, Canolfan Tenis Dan Do Abertawe
  • Cwpan Cymru Agored Rygbi Cadair Olwyn (Gwylio / Gwirfoddolwr): Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf, LC Abertawe

.