fbpx
10k Bae Abertawe Admiral - Gofrestru nawr!
Dydd Sul 15 Medi

22 Mehefin 2024

Er mwyn hwyluso’r digwyddiad yn ofalus, bydd nifer o ffyrdd ar gau dros dro a bydd dargyfeiriadau traffig a chyfyngiadau parcio dros dro ar waith yn yr ardal, i sicrhau diogelwch athletwyr a’r cyhoedd.

Bydd arwyddion i ddangos y pwyntiau croesi dynodedig ar y cyrsiau beicio a rhedeg a bydd marsialiaid ar ddyletswydd, a gofynnwn i gerddwyr ddefnyddio’r rhain ar bob adeg. Bydd trefniadau cau ffyrdd a gwahardd aros a llwytho/dadlwytho ar unrhyw adeg ar waith ddydd Gwener 21 Mehefin a dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024. Amserau bras yw’r rhain, ac ni fydd yr holl ffyrdd ar gau ar yr un pryd;

 • Bydd arwyddion i ddangos y pwyntiau croesi dynodedig ar y cyrsiau beicio a rhedeg a bydd marsialiaid ar ddyletswydd – gofynnir i gerddwyr ddefnyddio’r rhain ar bob adeg.
 • Bydd mynediad i wasanaethau brys ar bob adeg. Cysylltwch â swansea@britishtriathlon.org
 • Hwylusir mynediad hanfodol i ofalwyr hefyd
 • Bydd cyfyngiadau parcio ar waith ar y cyrsiau beicio a rhedeg, a bydd cerbyd halio cerbydau ymaith yn gweithredu

Dydd Gwener 21 Mehefin

9.30am – 11am

 • Oystermouth Road (yr A4067) tua’r gorllewin yn unig
 • Cambrian Place
 • East Burrows
 • Dunvant Place / rhan o Trawler Road
 • Pont Trafalgar / promenâd

10.15am – 11.30am

 • Kings Road

Dydd Sawdwrn 22 Mehefin

10am – 6pm

 • Oystermouth Road (yr A4067) tua’r gorllewin yn unig
 • Cambrian Place
 • East Burrows
 • Dunvant Place / rhan o Trawler Road
 • Pont Trafalgar / promenâd

7am – 6.30pm

 • Kings Road
 • Langdon Road (rhan o’r ffordd yn unig – cyfeiriwch at y map)

Bydd gan holl breswylwyr Marina Abertawe gyfleodd i gael mynediad i’w heiddo a gadael eu heiddo yn ystod bylchau yn yr amserlen rasio. Bydd staff y digwyddiad a thimau stiwardio’n rheoli’r broses hon. Mae cyfarwyddiadau penodol isod ar gyfer ardaloedd yr effeithir arnynt:

Preswylwyr Marina Abertawe (ochr y traeth), gan gynnwys Trawler Road, Cei Victoria a ffyrdd ymyl dilynol:

 • Mynediad i’r eiddo: ewch i faes parcio Canolfan Ddinesig Abertawe lle bydd ceir yn gallu aros – rhoddir mynediad yn ystod amserau y cytunwyd arnynt.
 • Gadael yr eiddo: ewch i Dunvant Place, ger Gwesty’r Marriot lle bydd angen i chi aros – rhoddir mynediad yn ystod amserau y cytunwyd arnynt.

Preswylwyr Marina Abertawe (ochr y gogledd) gan gynnwys Burrows Place, Cambrian Place, East Burrows Road a ffyrdd ymyl dilynol:

 • Mynediad i’r eiddo: ewch ar hyd yr A4067 o gyfeiriad y gorllewin, trowch i’r dde ar Somerset Place, i’r dde i Adelaide Street ac arhoswch yno – rhoddir mynediad yn ystod amserau y cytunwyd arnynt.
 • Gadael yr eiddo: ewch i ddiwedd eich stryd i’r pwynt cau ffyrdd ac arhoswch yno – rhoddir mynediad yn ystod amserau y cytunwyd arnynt.

Mae mynediad ar gael drwy Dunvant Place ac Oystermouth Road rhwng:

 • 10am – 11.30am
 • 1.35pm – 2pm
 • 3.20pm – 3.40pm

Mae British Triathlon a Cyngor Abertawe, fel trefnydd y digwyddiad, yn awyddus i weithio gyda busnesau a thrigolion lleol i wneud popeth o fewn eu gallu i ddarparu ar gyfer anghenion lleol ac i adeiladu perthnasoedd gwaith cryf, sydd o fudd i bawb.

Yn anffodus, oherwydd natur y digwyddiad a’r ffyrdd sy’n cael eu defnyddio, ni allwn warantu y bydd mynediad anhanfodol yn cael ei gynnal drwy gydol y digwyddiad.

Drosolwyd Mynediad Abertawe Paratri 2024

Rhagor o wybodaeth swansea@britishtriathlon.org